Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Audio záznam homílie Mons. Jozefa Haľka z Turíčnej púte v Šaštíne

Turíčna púť, ktorá sa pri príležitosti slávnosti Zoslania Ducha Svätého konala v dňoch 23. až 25. mája v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, bola zavŕšená na Svätodušný pondelok putovaním skôr narodených a chorých. Pri tejto príležitosti predsedal sláveniu sv. omše o 10.00 bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, ktorý sa v homílii aj prihovoril pútnikom.

Audio záznam homílie Mons. Stanislava Zvolenského z Turíčnej púte v Šaštíne

Tradičná Turíčna púť, ktorá sa pri príležitosti slávnosti Zoslania Ducha Svätého konala v dňoch 23. až 25. mája v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, vyvrcholila nedeľňajšou pontifikálnou sv. omšou, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bol bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Medzi lauerátmi ceny Andreja Radlinského kňaz Bratislavskej arcidiecézy

V piatok 15. mája 2015 sa v Katedrále sv. Martina konalo slávnostného udeľovania ceny Andreja Radlinského osobnostiam činným v masmediálnej oblasti. Rada Konferencie biskupov Slovenska pre spoločenského komunikačné prostriedky ocenila kňaza Branislava Bukovského in memoriam, novinára Jána Felixa a hovorkyňu parlamentnej strany kresťanských demokratov Natáliu Žembovú. Ocenení prevzali pamätnú plaketu z rúk predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského.

Audio záznam homílie Mons. Jozefa Haľka zo sv. omše za obete 2. svetovej vojny a súčasných ozbrojených konfliktov

Vo štvrtok 7. mája 2015 o 16.00 bola v Katedrále sv. Martina slávená svätá omša za obete 2. svetovej vojny ako aj za obete súčasných ozbrojených konfliktov vo svete. Hlavným celebrantom i kazateľom bol bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.
Svätá omša o 16.00 i občianska spomienka o 15.15 pri Pamätníku víťazstva pred bratislavskou Redutou sa konali pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny.

Príhovor Mons. Stanislava Zvolenského na konferencii Zasvätený život - skutočnosť či mýtus?

Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Konferencia biskupov Slovenska, Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a Konferencia vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku organizovali 9. apríla 2015 v aule Teologickej fakulty TU medzinárodnú vedeckú konferenciu Zasvätený život - skutočnosť či mýtus?, na ktorej odznel aj príhovor bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského.

Veľkonočné sviatky 2015 v Katedrále sv. Martina

Liturgické prežívanie Veľkého týždňa a slávenie mystéria vykupiteľskej obety i víťazstva Pána v obradoch Veľkonočného trojdnia má byť ovocím pôstneho putovania spoločenstva veriacich našej arcidiecézy. Srdečne všetkých pozývame sláviť veľkonočné sviatky v Katedrále sv. Martina v Bratislave spolu s našimi otcami biskupmi.

Ćlánok obsahuje audio záznamy homílií prednesených počas jednotlivých slávení.

Stránky