Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Duchovné sprevádzanie relikvie sv. Cyrila na internete (aktualizované)

Relikviu sv. Cyrila bude možné v druhej polovice leta duchovne sprevádzať aj prostredníctvom internetu. Umožní to špeciálna stránka, ktorá je súčasťou projektu cesty bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka v Kanade a v Spojených štátoch amerických. Každý, kto sa na nej zaregistruje, dostane počas piatich týždňov od júla do septembra myšlienky na rozjímania a ďalšie informácie.

Veľkonočné slávenia v Katedrále sv. Martina

I v tomto roku bude naše pôstne putovanie zavŕšené prežívaním Veľkého týždňa a slávením mystéria vykupiteľskej obety v obradoch Veľkonočného trojdnia, ktorým bude v Katedrále sv. Martina predsedať bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.
Prinášame rozpis veľkonočných slávení i audio záznamy homílií, ktoré pri jednotlivých sláveniach odzneli.

Odovzdanie Svätomartinskej zbierky

V utorok 5. februára 2013 sa na Arcibiskupskom úrade v Bratislave uskutočnilo odovzdanie výťažku Svätomartinskej zbierky vo výške 84.000 €. Suma bola rozdelená na dve rovnaké časti a odovzdaná školám pre nevidiacich a slabozrakých v Bratislave a v Levoči.
V mene pána arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského i v mene riaditeľov oboch škôl vám vyjadrujeme všetkých dobrodincov úprimnú vďaku za pomoc a štedrosť.

Svätomartinské trojdnie 2012

Počas konania Trojdnia sú priebežne dopĺňané informácie a záznamy homílií z jednotlivých dní.

Pri príležitosti sviatku sv. Martina, patróna katedrálneho chrámu i celej našej Bratislavskej arcidiecézy, sa od 9. do 11. novembra 2012 koná už tradičné Svätomartinské trojdnie.
Celé podujatie, ktorého hlavnou témou je Odkaz sv. Martina pre Rok viery, je taktiež súčasťou aktivít prebiehajúcich v rámci Roku viery.

Stránky