Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Príhovor Mons. Stanislava Zvolenského na konferencii Zasvätený život - skutočnosť či mýtus?

Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Konferencia biskupov Slovenska, Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a Konferencia vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku organizovali 9. apríla 2015 v aule Teologickej fakulty TU medzinárodnú vedeckú konferenciu Zasvätený život - skutočnosť či mýtus?, na ktorej odznel aj príhovor bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského.

Veľkonočné sviatky 2015 v Katedrále sv. Martina

Liturgické prežívanie Veľkého týždňa a slávenie mystéria vykupiteľskej obety i víťazstva Pána v obradoch Veľkonočného trojdnia má byť ovocím pôstneho putovania spoločenstva veriacich našej arcidiecézy. Srdečne všetkých pozývame sláviť veľkonočné sviatky v Katedrále sv. Martina v Bratislave spolu s našimi otcami biskupmi.

Ćlánok obsahuje audio záznamy homílií prednesených počas jednotlivých slávení.

Akcia „Piatok: pôstna polievka“ bola úspešná

Bratislavskí biskupi Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Jozef Haľko podporili za Konferenciu biskupov Slovenska aj v roku 2015 iniciatívu Katolíckeho hnutia žien Slovenska „Podeľme sa!“ V piatok 27. februára 2015 viac než dvesto ľuďom, ktorí prišli na obed do refektára u Milosrdných bratov v Bratislave, za dobrovoľný príspevok ponúkli pôstnu polievku namiesto riadneho obeda.

Pozývame vás na pôstnu polievku

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) pozýva po druhýkrát na pôstnu polievku s našimi otcami biskupmi, ktorá sa bude podávať v piatok 27. februára 2015 od 12:00 do 14:00 u Milosrdných bratov (vchod z Námestia SNP 11) v Bratislave. Za túto polievku je možné zaplatiť ako za celý obed (tri eurá alebo môžete i viac). Menej ako jedno euro z vyzbieraných peňazí poputuje na náklady spojené s prípravou polievky, zvyšok na účel iniciatívy Podeľme sa!

Arcibiskup Zvolenský odovzdal výnos z vlaňajšej Svätomartinskej zbierky

V rámci novembrovej Svätomartinskej zbierky pri príležitosti sviatku sv. Martina veriaci Bratislavskej arcidiecézy vyzbierali vyše 76-tisíc eur so zámerom poskytnúť pomoc slovenským školám pre nepočujúce deti.
Symbolický šek vo výške 9 500 eur na zabezpečenie pomôcok pre nepočujúce deti si dnes od bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského prevzali zástupcovia základných a materských škôl z Bratislavy (tri školy), Lučenca, Kremnice, Levoče, Prešova a Červenice.

Stretnutie o. biskupa Haľka so zástupcami kórejských katolíkov

Mons. Jozef Haľko sa počas uplynulého víkendu stretol so zástupcami spoločenstva kórejských katolíkov, ktorí žijú na Slovensku. Spoločenstvo kórejských katolíkov sa pravideľne stretáva v Kostole sv. Ladislava v Bratislave pri slávení svätých omší v anglickom jazyku.
Naviac - raz za mesiac - prichádza pre toto spoločenstvo sláviť sv. omšu kórejský kňaz, zvyčajne v Kostole sv. Františka a sv. Michala v Karlovej Vsi.

Zbierka školských pomôcok pre znevýhodnené deti a rodiny

Bratislavská arcidiecézna charita sa zapája do piateho ročníka zbierky školských pomôcok na pomoc znevýhodneným deťom a rodinám darovaním školských pomôcok, keďže mnohé núdzne rodiny si nemôžu dovoliť zvýšené výdavky spojené každoročne so začiatkom školského roka. Z tohtoročnej zbierky budú okrem slovenských detí podporené i ukrajinské deti z detského domova Bortnyky.

Cirkev plná života

Image: 

V Katedrále sv. Martina arcibiskup Stanislav Zvolenský približuje veriacim biblické texty.

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na ďalší ročník modlitbových stretnutí nad Svätým písmom formou Lectio divina pod názvom Cirkev plná života. Podnetom na rozjímavé uvažovanie a modlitbu sú v tomto ročníku biblické úryvky zo Skutkov apoštolov.
Od septembra 2013 do júna 2014 sa uskutočňuje desať modlitbových stretnutí v Katedrále sv. Martina vždy v prvú stredu v mesiaci o 20.00. Celý text a zvukový záznam budú po každom modlitbovom stretnutí dostupné i na tejto webovej stránke.

Stránky