Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Cirkev plná života

Image: 

V Katedrále sv. Martina arcibiskup Stanislav Zvolenský približuje veriacim biblické texty.

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na ďalší ročník modlitbových stretnutí nad Svätým písmom formou Lectio divina pod názvom Cirkev plná života. Podnetom na rozjímavé uvažovanie a modlitbu sú v tomto ročníku biblické úryvky zo Skutkov apoštolov.
Od septembra 2013 do júna 2014 sa uskutočňuje desať modlitbových stretnutí v Katedrále sv. Martina vždy v prvú stredu v mesiaci o 20.00. Celý text a zvukový záznam budú po každom modlitbovom stretnutí dostupné i na tejto webovej stránke.

Séria prednášok - Sociálna náuka Cirkvi

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský všetkých srdečne pozýva na sériu prednášok o Sociálnej náuke Katolíckej cirkvi, ktoré prebiehajú vždy tretiu stredu v mesiaci počas celého akademického roka (od septembra 2013 do júna 2014) v aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK na Kapitulskej ulici v Bratislave so začiatkom o 19.00.

Odovzdanie dobročinnej Svätomartinskej zbierky 2013

Na Arcibiskupskom úrade v Bratislave sa v stredu 12. marca 2014 uskutočnilo odovzdanie výťažku Svätomartinskej zbierky 2013, ktorá celkovo činila 84.460,-€. Pán arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský odovzdal symbolický šek pánovi Jurajovi Barátovi, zástupcovi neziskovej organizácie Depaul Slovensko. Na odovzdaní zbierky sa zúčastnil aj farár Farnosti Bratislava - Prievoz a člen Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul - P. Augustín Slaninka CM.

Spomienka na sv. Jána Almužníka

Bratislavská arcidiecéza všetkých srdečne pozýva pripomenúť si život a príklad dobročinnosti svätého Jána Almužníka, ktorého telo je uložené v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Vo štvrtok 23. januára 2014 budú k úcte tohto svätca sláviť sv. omšu o 17.00 obaja bratislavskí biskupi Mons. Stanislav Zvolenský a Mons. Jozef Haľko.

Prezident SR menoval Mons. Jozefa Haľka za profesora v odbore katolícka teológia

V utorok 26. novembra predpoludním prezident Slovenskej republiky pán Ivan Gašparovič pri slávnostnom stretnutí v Prezidentskom paláci na Hodžovom námestí v Bratislave podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky vymenoval doc. ThDr. Mons. Jozefa Haľka, PhD., bratislavského pomocného biskupa, za vysokoškolského profesora v odbore katolícka teológia.

Stránky