Arcidiecézny školský úrad

Adresa
Arcidiecézny školský úrad
Špitálska 7
814 92 Bratislava

Riaditeľka
Mgr. Viera Kyselicová
Tel/fax: 02/57 20 06 10
Mobil: 0903 982 151
Email: kyselicova@abuba.sk

Odborná ekonómka:
Ing. Jaroslava Šuchová
Tel/fax: 02/57 20 06 74
Email: suchova@abuba.sk

Aktuálne výberové konania na miesta riaditeľov/riaditeliek škol a školských zariadení i informácie o ďalších voľných pracovných miestach na školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Arcidiecézneho školského úradu sú uvedené na stránke Voľné pracovné miesta.

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Arcidiecézneho školského úradu sú uvedené v prílohe.