Dekanáty a farnosti

Zoznam farností, ktoré majú zriadené svoje internetové prezentácie v rámci projektu Fara.Sk, je možné nájsť na stránke projektu.

Ďalšie informácie o farnostiach sú k dispozícii na stránkach schematizmu Bratislavskej arcidiecézy:

http://schematizmus.abu-bratislava.sk/farnosti-sk

http://www.schematizmus.sk/farnosti-sk

__________
Mapa: Hnutie kresťanských rodín na Slovensku