Kontakt

Rímskokatolícka cirkev
Bratislavská arcidiecéza

Špitálska 7
814 92 Bratislava 1
Slovenská republika

Tel.: +421 257 200 611 (informátor)
Email: na emailovú komunikáciu je možné využiť elektronický formulár
Web: www.abuba.sk
Twitter: www.twitter.com/BArcidieceza
Facebook: www.facebook.com/bratislavskaarcidieceza
Instagram: www.instagram.com/bratislavska_arcidieceza
YouTube: www.youtube.com/channel/UC_s8ulHCXeFvCeEWkiNoTeQ

IČO: 42131685
DIČ: 2022581341
IČ DPH: SK 2022581341