Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Odpustky v Katedrále sv. Martina v rámci Roku sv. Martina

Pri príležitosti jubilejného Roku sv. Martina, úprimne kajúci a láskou vedení veriaci, po splnení obvyklých podmienok môžu jeden raz za deň získať úplné odpustky, ktoré sa môžu obetovať aj za duše v očistci.

Ak v Bratislavskej katedrále, alebo v ostatných kostoloch zasvätených svätému Martinovi, do ktorých prídu ako pútnici a v nich sa s nábožnosťou zúčastnia svätej omše, alebo inej pobožnosti, pri ktorých sa pomodlia Otče náš, Verím v Boha a budú vzývať o príhovor Pannu Máriu, alebo svätého Martina.

Mons. Stanislav Zvolenský požehnal obnovenú kaplnku svätej Anny v Katedrále sv. Martina

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský slávil v stredu 3. novembra spolu s bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom a niekoľkými koncelebrujúcimi kňazmi svätú omšu v obnovenej kaplnke sv. Anny v Katedrále sv. Martina, počas ktorej túto kaplnku zároveň aj požehnal.

Zomrel bývalý provinciál saleziánov don Ernest Macák

13. októbra vo večerných hodinách veku 96 rokov života, 80 rokov rehoľných sľubov a 70 rokov kňazstva odišiel do večnosti don Ernest Macák SDB. Pohreb bude v piatok 21. októbra 2016 v Šaštine. Začínať bude svätou omšou v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie o 11.00 hod., po ktorej bude telo zomrelého uložené na očakávanie slávneho vzkriesenia na miestnom cintoríne. Pochovávať bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Lectio divina 2016 – 2017: Rodina v Knihe Genezis

Modlitbové stretnutia formou Lectio divina v akademickom roku 2016 – 2017, v rámci ktorých otec arcibiskup Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina približuje veriacim biblické texty.

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vedie ďalší ročník modlitbových stretnutí nad Svätým písmom formou Lectio divina pod názvom Rodina v Knihe Genezis. Hlboké obrazy a výpovede z Knihy Genezis dotýkajúce sa vzťahu muža a ženy, rodiny i celého ľudského spoločenstva vo svetle Božieho plánu, ale i drámy ľudského hriechu sú základom pre desať modlitbových stretnutí, ktoré sa konajú v Katedrále sv. Martina od septembra 2016 do júna 2017 vždy v prvú stredu v mesiaci o 20.00. Celý text a zvukový záznam budú po každom modlitbovom stretnutí dostupné i na tejto webovej stránke.

Modlitbové stretnutia formou Lectio divina, ktoré prebiehali v akademickom roku 2016 – 2017, sú ukončené. Tešíme sa na ďalší ročník:-)

Stránky