Metropolitný tribunál

Adresa
Špitálska 7
814 92 Bratislava
Tel.: 02 572 006 42
Email: tribunal@abuba.sk

Súdny vikár
JCDr. JUDr. Jozef Kemp, PhD.

Pridelený súdny vikár:
Mons. JCDr. Tibor Hajdu, PhD.

Notárka:
Sr. Mgr. Brigita Monika Múdra SCSC