Metropolitný tribunál

Adresa
Špitálska 7
814 92 Bratislava
Tel.: 02 572 006 42
Email: tribunal@abuba.sk

Súdny vikár
Mons. JCDr. Tibor Hajdu, PhD.

Pridelený súdny vikár:
JCLic. Tomáš Molnár

Notári:
Sr. Mgr. Brigita Monika Múdra SCSC
JCLic. Radoslav Šaškovič

Metropolitný tribunál - schematizmus
Aktuálne informácie o Metropolitnom tribunáli sú uvedené na stránke schematizmu Bratislavskej arcidiecézy.

Dokumenty a tlačivá na prevziatie
Dokumenty a tlačivá na prevziatie sú k dispozícii vo viacerých formátoch v prílohe (posledná aktualizácia dokumentov a tlačív: 20.1.2018).