Metropolitný tribunál

Adresa
Metropolitný tribunál
Špitálska 7
814 92 Bratislava
Tel.: +421 257 200 642
Email: tribunal @ abuba.sk

Súdny vikár
Mons. JCDr. Tibor Hajdu, PhD.

Pridelený súdny vikár:
JCLic. Tomáš Molnár

Notári:
Sr. Mgr. Brigita Monika Múdra SCSC
ICLic. Mgr. Helena Lukianová

Metropolitný tribunál - schematizmus
Aktuálne informácie o Metropolitnom tribunáli sú uvedené na stránke schematizmu Bratislavskej arcidiecézy.

Dokumenty a tlačivá na prevziatie
Dokumenty a tlačivá na prevziatie sú k dispozícii vo viacerých formátoch v prílohe (posledná aktualizácia dokumentov a tlačív: 20.1.2018).