Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Prezentácia slovenského prekladu encykliky Lumen fidei

Vo štvrtok 14. novembra 2013 sa v aule RKCMBF UK na Kapitulskej ulici v Bratislave uskutočnila verejná prezentácia prvej encykliky pápeža Františka - Lumen fidei.
Prinášame zvukový záznam tejto prezentácie, ktorú moderovala prof. Emília Hrabovec.
Encykliku predstavili z biblického hľadiska Mons. Jozef Jančovič, z patristického pohľadu P. Miloš Lichner, SJ, z pohľadu filozofie Mons. Gašpar Fronc a z hľadiska prekladateľa Mons. Marián Gavenda. Na uvedení slovenského prekladu sa zúčastnil aj bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Sväté omše s katechézami k Roku viery

Súčasťou duchovného programu počas Roku viery v našej arcidiecéze sú pravidelné mesačné sv. omše v Katedrále sv. Martina vždy druhý štvrtok v mesiaci o 17.00, ktorých cieľom je priblíženie dvanástich článkov apoštolského vyznania viery.
Vo štvrtok 10. októbra 2013 o 17.00 bola slávená posledná sv. omša s homíliou bude tematicky zameraná na katechézu posledného článku Apoštolského vyznania viery.

Svätomartinské trojdnie 2013

Pri príležitosti sviatku sv. Martina, patróna katedrálneho chrámu i celej našej Bratislavskej arcidiecézy, sa od 9. do 11. novembra 2013 koná už tradičné Svätomartinské trojdnie.
V tomto roku bude hlavnou témou myšlienka zo Svätého písma: Viera bez skutkov je mŕtva.

Zomrel Mons. ThDr. Štefan Morovics, kňaz Bratislavskej arcidiecézy

V piatok 27. septembra podvečer zomrel v Bratislave kňaz Mons. ThDr. Štefan Morovics. Pohrebnú svätú omšu za zosnulého kňaza bude v Katedrále svätého Martina v Bratislave v stredu 2. októbra 2013 o 10.00 hod. celebrovať bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Pohrebné obrady budú pokračovať o 14.00 hod. v kostole a na cintoríne vo Farnosti Báč, kde zosnulý kňaz dlhoročne pôsobil.

Prijatie kandidátok medzi Bohu zasvätené panny

Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský prijme do stavu Bohu zasvätených panien tri pripravené kandidátky z Bratislavskej arcidiecézy. Ide o prvú liturgickú slávnosť takéhoto charakteru za obdobie piatich rokov jestvovania Bratislavskej arcidiecézy. Liturgický obrad sa uskutoční počas slávnostnej svätej omše v sobotu 28. septembra 2013 o 10.00 v Katedrále sv. Martina v Bratislave.

Stránky