Voľné pracovné miesta

Aktuálne informácie o voľných pracovných miestach a výberových konaniach v rámci Arcibiskupského úradu i v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej arcidiecézy (napr. Arcidiecézneho školského úradu a pod.).

Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Oznámenie o voľných miestach pedagógov

Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky ponúka voľné pracovné miesta na pracovné pozície učiteľa 1. stupňa ZŠ, učiteľa informatiky, učiteľa telesnej výchovy a učiteľa slovenského jazyka a literatúry.
Predpokladaný deň nástupu do práce:  1. september 2020.
Všetky potrebné informácie sú uvedené v prílohe.

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa