Výberové konania

Aktuálne výberové konania na pracovné miesta v rámci Arcibiskupského úradu i v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej arcidiecézy (napr. Arcidiecézneho školského úradu a pod.).

Výberové konania (priebežne aktualizované)

Výberové konania – učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie resp. úplné stredné všeobecné vzdelávanie
(aprobácie: matematika, fyzika)

Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava-Ružinov, prijme do pracovného pomeru od 1. septembra 2017 učiteľku/učiteľa pre 2. stupeň ZŠ, resp. gymnázium s aprobáciami matematika, fyzika.

Bližšie informácie je možné získať na web stránke školy www.vdp.sk.

Výberové konanie na obsadenie miesta učiteľky Materskej školy sv. Filipa Neriho v Bratislave

Materská škola sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava, prijme do pracovného pomeru učiteľku materskej školy s perspektívou vymenovania do funkcie riaditeľky počas čerpania materskej dovolenky s nástupom ihneď.

Požiadavky:
- ukončené SŠ/VŠ vzdelanie v odbore predškolská pedagogika;
- prax minimálne 5 rokov;
- 1. atestácia;
- živý vzťah s Bohom.

Bližšie info je možné získať na emailovej adrese msfilipaneriho@gmail.com alebo na telefónnom čísle 02/647 803 03.