Voľné pracovné miesta

Aktuálne informácie o voľných pracovných miestach a výberových konaniach v rámci Arcibiskupského úradu i v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej arcidiecézy (napr. Arcidiecézneho školského úradu a pod.).

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Arcidiecézneho školského úradu

Bratislavská arcidiecéza vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Arcidiecézneho školského úradu.

Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a na výkon vedúceho pedagogického zamestnanca podľa zákona MŠVVaŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podrobnosti o požiadavkách sú uvedené v prílohe.