Voľné pracovné miesta

Aktuálne informácie o voľných pracovných miestach a výberových konaniach v rámci Arcibiskupského úradu i v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej arcidiecézy (napr. Arcidiecézneho školského úradu a pod.).

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa CMŠ

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje:

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Cirkevnej materskej školy sv. Jozefa, Za hradbami 1, Pezinok.

Bližšie informácie sú uvedené v prílohe.

Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov

V zmysle § 11a zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z. Spojená škola sv. Františka Assiského v Malackách zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach:

– učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) – biológia, telesná a športová výchova.

Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke http://www.edujobs.sk/praca/?school_id=4906.