Voľné pracovné miesta

Aktuálne informácie o voľných pracovných miestach a výberových konaniach v rámci Arcibiskupského úradu i v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej arcidiecézy (napr. Arcidiecézneho školského úradu a pod.).

Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste učiteľky 1. stupňa ZŠ.

Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava prijme od 1.9.2018 učiteľku 1. stupňa ZŠ.

Uchádzačka musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke http://www.edujobs.sk/praca/bratislavsky-kraj/?school_id=7686.