Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii

Srdečne pozývame k účasti sa Národnej púti k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne, ktorá sa koná 14.- 16. septembra. Vrcholom púte bude slávnostná svätá omša 15. septembra o 10.30, ktorú bude sláviť J. Em. kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Vatikánu.

Mottom tohtoročnej púte je:

„Mária ako vzor svedkov viery“

__________

Bližšie informácie o púti sú uvedené na webovej stránke www.bazilika.sk i na plagáte v prílohe.

Procesia pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža

V nedeľu 17. septembra sa koná slávnostná procesia pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža so začiatkom v Katedrále sv. Martina o 14.30. Odtiaľ bude sprievod pokračovať mestom až na ulicu Za Sokolovňou, kde ca o 15.40 začne pobožnosť krížovej cesty. Program vyvrcholí sv. omšou o 17.00 v Kostole Panny Márie Snežnej.

Hlavným celebrantom bude pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

Bratislava za život

Život každého človeka je veľkým darom. Chceme preto budovať kultúru života, ktorá si bude vážiť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.

Srdečne pozývame na pochod Bratislava za život, ktorý sa koná pod záštitou Bratislavskej arcidiecézy 24. septembra o 15.00 na Hlavnom námestí v Bratislave.

Lectio divina 2023 – 2024: Pane, čože je človek, že myslíš na neho?

Modlitbové stretnutia formou Lectio divina v akademickom roku 2023 – 2024, v rámci ktorých otec arcibiskup Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina približuje veriacim biblické texty.

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vedie ďalší ročník modlitbových stretnutí nad Svätým písmom formou Lectio divina pod názvom Pane, čože je človek, že myslíš na neho? (porov. Ž 144,3). Bibické texty, venované uvažovaniu o ľudskom bytí, sú základom pre desať modlitbových stretnutí, ktoré sa konajú v Katedrále sv. Martina od septembra 2023 do júna 2024 vždy v prvú (okrem novembra) stredu v mesiaci o 19.00. Celý text a zvukový záznam budú po každom modlitbovom stretnutí dostupné i na tejto webovej stránke.

Najbližšie modlitbové stretnutie sa uskutoční v stredu 4. októbra 2023.

20. výročie blahorečenia Zdenky Schelingovej a Vasiľa Hopka

Bratislavská arcidiecéza srdečne pozýva na slávnostnú svätú omšu pri príležitosti 20. výročia blahorečenia rehoľnej sestry Zdenky Schelingovej a otca biskupa Vasiľa Hopka.

Slávenie sa koná 14. septembra o 18.00 v Katedrále svätého Martina v Bratislave. Hlavným celebrantom bude Jeho Eminencia pán kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Svätého Stolca.

Miništrantská bodka za prázdninami

Saleziáni Don Bosca, Farský úrad Vajnory a spoločenstvo Tymian pozývajú miništrantov na 4. ročník Miništrantskej bodky za prázdninami. Uskutoční sa 2. septembra v rodisku blahoslaveného mučeníka dona Titusa Zemana.

Tohtoročné podujatie sa bude niesť v duchu hesla: Učiteľ, kde bývaš? - Rabbuni, kde bývaš? V rámci podujatia sa uskutoční aj prezentácia novej knihy pre miništrantov s názvom Poď aj ty! a po doobedňajšom duchovnom programe príde na rad tradičné športovo-súťažno-zábavné popoludnie v štýle Miništrantská Guinessova kniha rekordov.

Lectio divina 2022 – 2023: Biblické impulzy pre naše spoločné kráčanie v Cirkvi

Modlitbové stretnutia formou Lectio divina v akademickom roku 2022 – 2023, v rámci ktorých otec arcibiskup Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina približuje veriacim biblické texty.

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vedie ďalší ročník modlitbových stretnutí nad Svätým písmom formou Lectio divina pod názvom Biblické impulzy pre naše spoločné kráčanie v Cirkvi. Bibické texty, venované uvažovaniu o spoločnom kráčaní v Cirkvi, sú základom pre desať modlitbových stretnutí, ktoré sa konajú v Katedrále sv. Martina od septembra 2022 do júna 2023 vždy v prvú stredu v mesiaci o 20.00. Celý text a zvukový záznam budú po každom modlitbovom stretnutí dostupné i na tejto webovej stránke.

Modlitbové stretnutia formou Lectio divina, ktoré prebiehali v akademickom roku 2022 – 2023, sú ukončené.
Tešíme sa na ďalší ročník:-)

Bratislavská animátorská škola

Srdečne pozývame mladých, ktorí chcú prehĺbiť svoju osobnú formáciu a slúžiť vo farnosti alebo v spoločenstvách, prihlásiť sa na Bratislavskú animátorskú školu (BAŠ).

Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy otvára na jeseň už 14. ročník Bratislavskej animátorskej školy.

Konkrétne informácie o BAŠke a možnostiach prihlásenia sú k dispozícii na webovej stránke www.mladezba.sk.

Stránky