Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Rok Božieho slova

Rok Božieho Slova slávime od Prvej adventnej nedele do sviatku sv. Hieronyma (30. septembra 2020). Biskupi Slovenska pozvali k jeho sláveniu v pastierskom liste, ktorý sa čítal v kostoloch vlani na začiatku Adventu.

Biskupi Slovenska pozvali k jeho sláveniu v pastierskom liste, ktorý sa čítal v kostoloch vlani na začiatku Adventu.

Vianočný koncert v Katedrále sv. Martina

Slovenský spevácky zbor Adoremus a členovia Slovenského komorného orchestra prichádzajú 26. decembra 2019 o 15.00 do Katedrály sv. Martina v Bratislave, aby Vám svojim tradičným koncertom priniesli hudobné stvárnenie tajomstva Vianoc.

Hosťami koncertu budú Pavol Remenár a Ingrid Šatanová. V ponuke programu je pestrá paleta vianočnej hudby (Bach, Corelli,Schnabel, Lorenz, Halmo, Bill) a známych kolied.

Dobrá novina - sv. omša vyslania koledníkov

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko pozýva farnosti našej arcidiecézy, deti, mladých, animátorov, katechétov, ktorí sa zapojili do 25. ročníka koledovania Dobrá novina, na vysielaciu sv. omšu s o. arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským v sobotu 14. decembra o 11.00 v Kostole Panny Márie Pomocnice v Bratislave na Miletičovej ul.

Po svätej omši je pripravený obed, KLBKO show a ďalšie podujatia pre deti.

Stránky