Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Konferencia o výchove, sprevádzaní a prevencii duševného zdravia

13. apríla 2024 sa uskutoční konferencia, ktorej cieľom je formácia rodičov, učiteľov, kléru, duchovných vodcov, kresťanských koučov, vychovávateľov a tútorov v oblasti prevencie duševného zdravia detí a sprevádzania dospelých.

Prednášať budú medzinárodne uznávaní odborníci v odbore duševného zdravia. Podrobné informácie sú k dispozíci na webstránke www.sosformacia.sk.

Modlitbová procesia na Slávnosť Božieho milosrdenstva (7. apríla)

Na Slávnosť Božieho milosrdenstva, 7. apríla 2024 sa v Bratislave uskutoční modlitbová procesia z Kostola sv. Cyrila a Metoda do Kostola Panny Márie Snežnej.

Program začne o 15.00 v Kostole sv. Cyrila a Metoda a vyvrcholí sv. omšou o 17.00 v Kostole Panny Márie Snežnej. Hlavným celebrantom bude Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku.

Veľkonočné slávenia v Katedrále sv. Martina v Bratislave

Liturgické prežívanie Veľkého týždňa a slávenie mystéria vykupiteľskej obety i víťazstva Pána v obradoch Veľkonočného trojdnia má byť ovocím pôstneho putovania spoločenstva veriacich našej arcidiecézy. Zároveň je vyjadrením radosti v živej viere z Kristovho víťazstva na dreve kríža a posvätenia i moci Ducha Svätého, ktorého sa nám z vykúpenia neustále dostáva. Srdečne všetkých pozývame sláviť veľkonočné sviatky v Katedrále sv. Martina v Bratislave spolu s otcom arcibiskupom a spoločenstvom veriacich.

ÁNO? – sólo pre dvoch

V rámci roka kresťanskej kultúry a Národného týždňa manželstva srdečne pozývame na umelecký večer ÁNO? – sólo pre dvoch.

Manželia Ivana a Pavol Dankovci vystúpia v komornom tanečnom divadle o krehkosti manželstva a speváčka i hudobníčka Skyva predstaví svoj nový album Z Exilu.

Predstavenie sa uskutoční v divadle Teatro Colorato – v sobotu 17. februára o 19.00. Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.colorato.sk.

Pontifikálna sv. omša na popolcovú stredu

Na popolcovú stredu o 18.00 srdečne pozývame na pontifikálnu svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave, ktorú bude celebrovať otec arcibiskup.

Popolcovou stredou vstupujeme do pôstneho obdobia, ktoré je obdobím pokánia a prípravy na slávenie a prežívanie Veľkonočného tajomstva. Tento deň je dňom pokánia v celej Cirkvi a prísneho pôstu so záväzkom zdržovania sa mäsitých pokrmov. Na popolcovú stredu sa na znak pokánia udeľuje značenie popolom.

Modlitba večerných chvál

Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev srdečne všetkých pozývajú na modlitbu večerných chvál, ktorá sa koná každý tretí štvrtok v mesiaci v uršulínskom kostole Loretánskej Panny Márie.

Program: o 17.30 adorácia, o 18.00 večerné chvály (vešpery)

Stránky