Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

35 rokov od Sviečkovej manifestácie

25. marca uplynie 35 rokov od Sviečkovej manifestácie. Pri tejto príležitosti pozývame na svätú omšu v piatok, 24.marca o 18.00 v kostole Jezuitov a po sv. omši na sviečkový sprievod a program pri Pamätníku na námestí Eugena Suchoňa.

V sobotu popoludní sa koná skautská mestská hra pre deti, mládež a rodiny. O 16.00 bude pri Pamätníku slávnostné verejné zhromaždenie.

Bližšie informácie sú k dispozícii na plagáte v prílohe, na webovej stránke svieckovamanifestacia.sk a na facebookovom profile Sviečková manifestácia.

Podeľme sa!

Z benefičného podujatia Podeľme sa! vždy vznikali diela, ktoré dali núdznym rodinám a deťom domov. Nie inak tomu môže byť i v tomto roku, ak spojíme sily a pomôžeme zorganizovať pôstnej polievky v jednotlivých farnostiach a spoločenstvách.

Výťažok už 17. ročníka benefičnej akcie pomôže zabezpečiť v bratislavskej Petržalke tri skromné byty pre tri pracujúce rodiny s maloletými deťmi ako aj novú strechu pre bezpečný domov ďalších štyri rodín na Východe v Košiciach.

Červený pápež - Papa rosso

deň nedožitých 99. narodenín otca kardinála Jozefa Tomka, v sobotu 11. marca 2023, uvedie RTVS o 20.10 na programe Dvojka v premiére 30 minútový spomienkový dokument s názvom Červený pápež - Papa rosso.

Nový dokument ponúkne divákom najdôležitejšie udalosti kardinálovho života, jeho výraznú osobnosť a prácu pre univerzálnu cirkev, jeho poslanie a odkaz Slovensku, Európe i svetu.

__________
Foto: Peter Zimen, TK KBS

Kornel Cup 2023 - arcidiecézny florbalový turnaj

Farnosť Bernolákovo organizuje pod záštitou Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy prvý florbalový turnaj pre mladých s názvom Kornel Cup.

Turnaj sa uskutoční v sobotu 25. marca 2023 na ZŠ Komenského v Bernolákove, pričom prihlásiť sa je možné do 18. marca.
Všetky informácie a možnosť prihlásenia súk dispozícii na webovej stránke www.kornelcup.webnode.sk.

Srdečne pozývame ponoriť sa do duchovnej krásy teológie

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka od septembra tohto roku magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva ako aj pre laických študentov.

Absolventi štúdia katolíckej teológie nachádzajú uplatnenie v službe katolíckych kňazov, učiteľov náboženskej výchovy, pracovníkov charitatívnych a humanitných inštitúcií, členov duchovných redakcií masmédií i v pastoračnej činnosti vo farnostiach a cirkevných organizáciách.

Stránky