Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Slávnosť Božieho Tela v Bratislave

V nedeľu 18. júna 2017 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť Božieho Tela začínajúca slávením svätej omše na Hlavnom námestí o 10.30, ktorej hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Po svätej omši nasleduje Eucharistická procesia cez Námestie SNP ku kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička), kde sa ukončí Eucharistickým požehaním.

Cyklus štyroch prednášok o Titusovi Zemanovi

Pre bližšie spoznanie budúceho blahoslaveného odporúčame cyklus štyroch prednášok o Titusovi Zemanovi, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 11. júna popoludní v čase od 15.00 do 18.00 v Saleziánskom stredisku na Mamateyovej ulici v Petržalke (Mamateyova 4).

Témy pripravili generálny postulátor saleziánov don Pierluigi Cameroni a prof. Lodovica Zanet, autorka Pozície o mučeníctve Titusa Zemana. Prednášky budú v taliančine, so simultánnym prekladom do slovenčiny.

Titus Zeman, mučeník za duchovné povolania

Saleziáni don Bosca a Bratislavská arcidiecéza s radosťou oznamujú, že blahorečenie mučeníka saleziána kňaza ctihodného Titusa Zemana sa uskutoční v sobotu 30. septembra 2017 v Bratislave. Blahorečenie dona Titusa Zeman schválil 27. februára pápež František. Slovensko tak bude mať po štrnástich rokoch nového blahoslaveného, prvého slovenského saleziánskeho kňaza.

Stránky