Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Slávnosť preblahoslavenej Panny Márie z Hory Karmel

Farnosť Bratislava-svätej Alžbety, Rád bosých karmelitánov a Svetský rád bosých karmelitánov pozývajú na slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej), ktorá sa uskutoční 15. júla 2017 v Modrom kostole. O 17:00 bude adorácia, o 18:00 slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať bosý karmelitán P. Stanislav Miernik, OCD a po nej bude požehnanie a odovzdávanie posvätného škapuliara.

Cyrilometodská ratolesť

Srdečne pozývame veriacich na slávnosť Cyrilometodská ratolesť, ktorá sa bude konať v nedeľu 2. júla 2017 pri starobylom kostole sv. Margity Antiochijskej z čias Veľkomoravskej ríše v Kopčanoch.

Slávnosť začína o 15.00 spoločnou modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva, po ktorej o 15.30 bude nasledovať svätá omša. Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Ďalšie informácie sú uvedené na plagáte v prílohe.

Slávnosť Božieho Tela v Bratislave

V nedeľu 18. júna 2017 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť Božieho Tela začínajúca slávením svätej omše na Hlavnom námestí o 10.30, ktorej hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Po svätej omši nasleduje Eucharistická procesia cez Námestie SNP ku kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička), kde sa ukončí Eucharistickým požehaním.

Stránky