Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Ponuka magisterského štúdia katolíckej teológie pre kandidátov kňazstva i laikov

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave i v tomto roku ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva i laikov.

Podrobné informácie o štúdiu, prihlásovaní záujemcov i možnostiach uplatnenia absolventov sú k dispozícii na webovej stránke fakulty.

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Týždeň od 16. – 22. apríla 2018 je venovaný modlitbám za duchovné povolania. V tomto týždni nás pápež František povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev. Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS ponúka podnety na modlitby na každý deň tohto týždňa, aby sme sa v čo najväčšej miere mohli zapojiť do spoločných prosieb za duchovné povolania pre Cirkev v dnešnom svete.

V prílohe sú k dispozícii plagáty i zborník s podnetmi a modlitbami za konkrétne úmysly v jednotlivých dňoch týždňa modlitieb za duchovné povolania.

Stránky