Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Púť mužov v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie

V sobotu 22. apríla 2017 sa v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne uskutoční 11. ročník Púte mužov, tento rok s heslom Vernosť v pevnosti úlohy muža a otca.

Program púte začne o 13:30. Pripravená je prednáška s diskusiou, filmová polemika: Viera, ktorá dáva odvahu, modlitba Posvätného ruženca, svätá omša – celebruje o. František Fedorišin, farár gréckokatolíckej farnosti v Trnave a na záver je pripravené aj chlapské agapé.

Prezentácia knihy Benedikta XVI. a Petra Seewalda Posledné rozhovory

Srdečne pozývame na prezentáciu knihy Benedikta XVI. a Petra Seewalda, ktorú pod názvom Posledné rozhovory vydáva Spolok sv. Vojtecha.

Prezentácia sa uskutoční 19. apríla 2017 o 18.00 v Aule Benedikta XVI. na pôde Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

Duchovný testament emeritného pápeža Benedikta XVI. predstaví riaditeľ Spolku sv. Vojtecha ThDr. Ivan Šulík, PhD. a hovorca Konferencie biskupov Slovenska CSILic. Martin Kramara.

Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie v Katedrále sv. Martina

Liturgické prežívanie Veľkého týždňa a slávenie mystéria vykupiteľskej obety i víťazstva Pána v obradoch Veľkonočného trojdnia má byť ovocím pôstneho putovania spoločenstva veriacich našej arcidiecézy. Zároveň je vyjadrením radosti v živej viere z Kristovho víťazstva na dreve kríža a posvätenia i moci Ducha Svätého, ktorého sa nám z vykúpenia neustále dostáva. Srdečne všetkých pozývame sláviť veľkonočné sviatky v Katedrále sv. Martina v Bratislave spolu s našimi otcami biskupmi a spoločenstvom veriacich.

Stránky