Tridsať laikov sa zúčastnilo na seminári Život malého spoločenstva

Pridal dňa

V priestoroch Malého Rodinkova v Malinove sa mesiacoch máj a jún konal seminár Život malého spoločenstva, ktorý organizoval Diecézny katechetický úrad v Bratislave. Na seminári sa zúčastnilo 30 laikov z 13-tich farností. Pozvanie prijali tí, ktorí mali túžbu založiť alebo usporiadať už fungujúce malé spoločenstvo – stretko.

Podľa svedectiev účastníkov bol seminár duchovnou obnovou, miestom novej skúsenosti s Ježišom a poznávania jeho spôsobu života. Časom uvedomenia i časom rozhodnutia žiť aktívne vo farnosti a byť nablízku kňazovi. “Skúsenosť ukazuje, že život malých spoločenstiev zakorenených vo farnosti je odporúčaný i overený spôsob premeny farnosti z udržiavajúceho do životaschopného a dynamického režimu. Preto seminár komunikovaním základných princípov fungovania malého spoločenstva ponúkol cestu k premene zmýšľania, aby sa farnosť stávala otvorenou, načúvajúcou a slúžiacou rodinou,” povedala metodička pre katechézu vo farnosti Bratislavskej arcidiecézy Martina Šipošová.

Ďalší seminár Život malého spoločenstva pre nových záujemcov bude o rok, v prvej polovici roka 2025. Aktuálne informácie o ponúkaných programoch diecézneho katechetického úradu môžete sledovať na www.dku.abuba.sk