Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Audio záznamy prednášok z formačného stretnutia mimoriadnych rozdávateľov

V sobotu 1. apríla sa v Katedrále svätého Martina a v Aule Benedikta XVI. RKCMBF UK uskutočnilo formačné stretnutie mimoriadnych rozdávateľov Svätého prijímania. Po úvodnom slávení svätej omše v Katedrále sv. Martina stretnutie pokračovalo prednáškami a živou diskusiou v Aule Benedikta XVI. na pôde RKCMBF UK.

...informácie o podujatiach a obsahu...

V životopise svätého Martina sa uvádza rok 316 alebo 317 ako čas jeho narodenia. Nachádzame sa tak v období tisícsedemstého výročia narodenia svätého Martina, patróna našej arcidiecézy. Preto v našej arcidiecéze slávime obdobie od 11. novembra 2016 do 12. novembra 2017 ako Rok svätého Martina, aby sme mali príležitosť hlbšie spoznať vznešený príklad jeho života a podľa jeho vzoru i na jeho príhovor prehlbovať svoju vieru, napĺňať ju skutkami evanjelia v každodennom živote pre budovanie spoločenstva veriacich Bratislavskej arcidiecézy a pre vnášanie Kristovho svetla do našej spoločnosti.

Opát Archimandrit Paisios ďakoval za relikviu sv. Jána Almužníka pre svoj kláštor

Bratislavská arcidiecéza v týchto dňoch privítala vzácnu návštevu. Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský prijal opáta budúceho kláštora v St. Andrä v Rakúsku Archimandrita Paisiosa, ktorý sa prišiel osobne poďakovať za relikviu sv. Jána Almužníka. Arcibiskup Zvolenský ju odovzdal ešte v roku 2015. V St. Andrä v Burgenlande vznikne prvý pravoslávny kláštor Rakúska, informovala agentúra Kathpress. Píše, že odovzdanie relikvie predstavuje zvláštne gesto ekumenickej jednoty medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou.

Odpustky v Katedrále sv. Martina v rámci Roku sv. Martina

Pri príležitosti jubilejného Roku sv. Martina, úprimne kajúci a láskou vedení veriaci, po splnení obvyklých podmienok môžu jeden raz za deň získať úplné odpustky, ktoré sa môžu obetovať aj za duše v očistci.

Ak v Bratislavskej katedrále, alebo v ostatných kostoloch zasvätených svätému Martinovi, do ktorých prídu ako pútnici a v nich sa s nábožnosťou zúčastnia svätej omše, alebo inej pobožnosti, pri ktorých sa pomodlia Otče náš, Verím v Boha a budú vzývať o príhovor Pannu Máriu, alebo svätého Martina.

Mons. Stanislav Zvolenský požehnal obnovenú kaplnku svätej Anny v Katedrále sv. Martina

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský slávil v stredu 3. novembra spolu s bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom a niekoľkými koncelebrujúcimi kňazmi svätú omšu v obnovenej kaplnke sv. Anny v Katedrále sv. Martina, počas ktorej túto kaplnku zároveň aj požehnal.

Zomrel bývalý provinciál saleziánov don Ernest Macák

13. októbra vo večerných hodinách veku 96 rokov života, 80 rokov rehoľných sľubov a 70 rokov kňazstva odišiel do večnosti don Ernest Macák SDB. Pohreb bude v piatok 21. októbra 2016 v Šaštine. Začínať bude svätou omšou v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie o 11.00 hod., po ktorej bude telo zomrelého uložené na očakávanie slávneho vzkriesenia na miestnom cintoríne. Pochovávať bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Stránky