Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Svätomartinská zbierka putuje na výstavbu zariadenia pre seniorov po tornáde na Morave

Svätomartinská dobročinná zbierka, ktorá sa konala vlani v novembri pri príležitosti sviatku svätého biskupa Martina z Tours, vyniesla rekordnú čiastku - 138 900,-€.

Výťažok poputuje na výstavbu zariadenia pre seniorov v obci Hrušky, ktorí si po minuloročnom tornáde na Morave sami nedokázali obnoviť svoje zničené domy a sú odkázaní na pomoc iných.

Slovenskí biskupi pozývajú k modlitbám a pôstu za Ukrajinu (2 x aktualizované)

Vojna na Ukrajine spôsobí utrpenie mnohých ľudí. Naše srdcia nech sú otvorené pre tých, ktorí budú potrebovať pomoc. Nebojme sa podeliť, prejavme lásku. Bude to náročný čas, skúška pre všetkých. No pamätajte, že Pán nás nikdy neopustí a pomôže nám!

Modlime sa každý deň za skončenie vojny. Vkladajme túto prosbu do svätých omší a Eucharistických adorácií, obetujme na tento úmysel pravidelne svätý ruženec. Každý piatok sa za ukončenie konfliktu postime a na blížiacu sa Popolcovú stredu nech je prísny pôst vyjadrením nášho zjednotenia s modlitbou Svätého Otca za obnovenie mieru na Ukrajine.

Vyše 200 koordinátorov a moderátorov sa zišlo na druhom synodálnom webinári

Viac ako 200 koordinátorov a moderátorov synodálnych stretnutí z farností a spoločenstiev v Bratislavskej arcidiecéze sa stretlo na druhom webinári zameranom na prípravu a priebeh synody v miestnej cirkvi. Stretnutie otvoril bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský modlitbou k Duchu Svätému za synodu. „Ďakujem všetkým, ktorí ste sa vydali na synodálnu cestu v Bratislavskej arcidiecéze. Sme spoločenstvo, ktoré chce spolu kráčať,” povedal s tým, že viacero dôležitých krokov už urobili. I tento webinár je podľa neho krokom na spoločnej ceste.

Bratislavská arcidiecéza si pripomenula 14 rokov od svojho založenia

V pondelok 14. februára sme si pripomenuli 14. výročie ustanovenia Bratislavskej arcidiecézy. Pri tejto príležitosti bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina predsedal sláveniu svätej omše, ktorá bola obetovaná za všetkých veriacich našej arcidiecézy.

Arcidiecéza bola zriadená 14. februára 2008 pápežom Benediktom XVI. dekrétom Slovachiae sacrorum Antistites, pričom oznámenie bolo zverené kardinálovi Jozefovi Tomkovi ako zvláštnemu legátovi pápeža.

Rozbiehame synodálne procesy prostredníctvom miestnych spoločenstiev v arcidiecéze

V rámci prebiehajúcej diecéznej fázy synodálneho procesu sa postupne rozbiehajú ďalšie synodálne procesy prostredníctvom miestnych spoločenstiev v arcidiecéze.

V sobotu, 29. januára sa uskutočnil prvý webinár pre miestnych koordinátorov, ktorí zastupovali približne 150 farností a spoločenstiev z celej arcidiecézy (farnosti, rehoľné centrá a laické združenia a hnutia). Miestni koordinátori budú následne informovať svoje spoločenstvá o synodalite i o ponukách, ktoré budú postupne organizovať a ponúkať jednotlivcom i spoločenstvám.

Stretnutie zasvätených osôb v Katedrále sv. Martina

Pri príležitosti Dňa zasväteného života - na sviatok Obetovania Pána - pozval bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský zasvätených svojej arcidiecézy na stretnutie, ktoré bolo v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Mons. Zvolenský, obetujúc za zasvätených svätú omšu, ďakoval za dar zasväteného života, pričom v homílii zdôraznil: “Vždy nám treba znovu ďakovať za dar zasväteného života. Každý z vás predstavuje nádherný príbeh povolania, keď ste sa vydali na cestu životom ako tí, ktorí chcú patriť Pánovi v posvätnom spôsobe života”. Zároveň konštatoval, že mnohí zo zasvätených pracujú v sociálnej oblasti s tými, ktorý majú málo nádeje na zmysel života. Mnohí pracujú v zdravotníctve, kde sa ľudia často približujú k smrti. V školstve zasvätení pomáhajú mladým, aby mali pravú nádej. Preto aj svätú omšu obetoval ako veľkú prosbu za zasvätených, aby dokázali bratom a sestrám vydať žiaru pochádzajúcu od Krista.

Uskutočnil sa prvý webinár pre koordinátorov synodality

V sobotu, 29. januára Arcidiecézny synodálny tím v Bratislavskej arcidiecéze zorganizoval prvý webinár pre miestnych koordinátorov, ktorí zastupovali približne 150 farností a spoločenstiev arcidiecézy.

Na úvod bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský poďakoval všetkým za ochotu zúčastniť sa na synodálnej ceste, aby celý proces bol čo najúčinnejší pre dobro všetkých v Bratislavskej arcidiecéze, ale aj pre všetkých, ktorých stretáme na svojich životných cestách.

Stránky