Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Lectio divina 2016 – 2017: Rodina v Knihe Genezis

Modlitbové stretnutia formou Lectio divina v akademickom roku 2016 – 2017, v rámci ktorých otec arcibiskup Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina približuje veriacim biblické texty.

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vedie ďalší ročník modlitbových stretnutí nad Svätým písmom formou Lectio divina pod názvom Rodina v Knihe Genezis. Hlboké obrazy a výpovede z Knihy Genezis dotýkajúce sa vzťahu muža a ženy, rodiny i celého ľudského spoločenstva vo svetle Božieho plánu, ale i drámy ľudského hriechu sú základom pre desať modlitbových stretnutí, ktoré sa konajú v Katedrále sv. Martina od septembra 2016 do júna 2017 vždy v prvú stredu v mesiaci o 20.00. Celý text a zvukový záznam budú po každom modlitbovom stretnutí dostupné i na tejto webovej stránke.

Modlitbové stretnutia formou Lectio divina, ktoré prebiehali v akademickom roku 2016 – 2017, sú ukončené. Tešíme sa na ďalší ročník:-)

Odovzdanie výťažku Svätomartinskej dobročinnej zbierky 2015

V roku 2015 sa Svätomartinská dobročinná zbierka uskutočnená z príležitosti sviatku sv. Martina, ktorý je patrónom katedrálneho chrámu i celej arcidiecézy, konala v nedeľu 8. novembra. Od vzniku Bratislavskej arcidiecézy sa vyzbierala doteraz najvyššia finančná čiastka, keďže všetky venované milodary činili spolu 121.400,-€. V stredu 20. januára 2016 sa na Arcibiskupskom úrade v Bratislave uskutočnilo odovzdanie výťažku zbierky jej adresátom.

Nová webová stránka Katedrály a farnosti sv. Martina

Farnosť svätého Martina v Bratislave dnes sprístupnila novú webovú stránku farnosti.

V rámci novej webovej prezentácie, ktorá je dostupná na adrese dom.fara.sk, je k dispozícii široké spektrum informácií o Katedrále, pôsobení a duchovnej službe otcov biskupov v Katedrále, o sviatostiach a príprave na ich vysluhovanie, o chrámovej hudbe, katedrálnom zbore, majstrovskom organe a koncertoch i o farskom úrade. Informačné portfólio zahŕňa i odpovede na často kladené otázky a postupne dopĺňaný servis udalostí.

Homília Mons. Stanislava Zvolenského na novoročnej svätej omši v Katedrále sv. Martina

V piatok 1. januára 2016 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky bola v Katedrále sv. Martina za účasti predstaviteľov cirkevného i verejného života slávená novoročná svätá omša. Hlavným celebrantom i kazateľom bol bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.
Homíliu otca arcibiskupa prinášame v plnom znení.

Stránky