Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Odovzdanie výťažku Svätomartinskej dobročinnej zbierky 2015

V roku 2015 sa Svätomartinská dobročinná zbierka uskutočnená z príležitosti sviatku sv. Martina, ktorý je patrónom katedrálneho chrámu i celej arcidiecézy, konala v nedeľu 8. novembra. Od vzniku Bratislavskej arcidiecézy sa vyzbierala doteraz najvyššia finančná čiastka, keďže všetky venované milodary činili spolu 121.400,-€. V stredu 20. januára 2016 sa na Arcibiskupskom úrade v Bratislave uskutočnilo odovzdanie výťažku zbierky jej adresátom.

Nová webová stránka Katedrály a farnosti sv. Martina

Farnosť svätého Martina v Bratislave dnes sprístupnila novú webovú stránku farnosti.

V rámci novej webovej prezentácie, ktorá je dostupná na adrese dom.fara.sk, je k dispozícii široké spektrum informácií o Katedrále, pôsobení a duchovnej službe otcov biskupov v Katedrále, o sviatostiach a príprave na ich vysluhovanie, o chrámovej hudbe, katedrálnom zbore, majstrovskom organe a koncertoch i o farskom úrade. Informačné portfólio zahŕňa i odpovede na často kladené otázky a postupne dopĺňaný servis udalostí.

Homília Mons. Stanislava Zvolenského na novoročnej svätej omši v Katedrále sv. Martina

V piatok 1. januára 2016 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky bola v Katedrále sv. Martina za účasti predstaviteľov cirkevného i verejného života slávená novoročná svätá omša. Hlavným celebrantom i kazateľom bol bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.
Homíliu otca arcibiskupa prinášame v plnom znení.

Stránky