Mons. Stanislav Zvolenský vysvätil dvoch novokňazov

Pridal dňa

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vysvätil v nedeľu 16. júna v bratislavskej Katedrále sv. Martina za kňazov Petra Kupkoviča a Viktora Vargu. “Vzýval som Ducha Svätého, aby vstúpil na mňa, do môjho srdca a naplnil ma a ďakoval som Pánu Bohu za to, že som sa mohol dostať až do tohto bodu a začať ďalšiu etapu svojho života,“ prezradil novokňaz Peter pocity, ktoré prežíval, keď otec arcibiskup na neho kládol ruky.

Viktor Varga vo chvíli, keď na neho otec arcibiskup vkladal ruky si uvedomil dve základné veci. „Ako človek, na základe mojej ľudskej slabosti a krehkosti, nie som hodný, aby som prijal túto sviatosť, pretože som slabý a hriešny. Zároveň som si uvedomil, že Boh doplní všetko, čo mne na základe ľudskej slabosti chýba. Teda Boh stojí pri mne. A tiež všetci Boží svätí a sväté, ktorých sme vzývali počas litánií ako Božích a našich priateľov“ uviedol.

Tak ako býva zvykom novokňazi udelili svoje požehnanie najskôr svojmu ordinárovi. „Bola pri tom bázeň, česť, úcta voči nemu. Je to človek, ktorý je pre nás príkladom. Sme radi, že ho máme a že aj takto mu môžeme pomáhať na jeho ceste a v jeho úlohe,“ povedal Peter Kupkovič. Podobne to prežíval aj Viktor Varga. „Bol to vnútorný pocit bázne, pretože počas dlhých rokov našej formácie a prípravy na kňazstvo sme od otca arcibiskupa každý utorok v seminári príjmali jeho pastierske požehnanie,“ dodal.

V homílii otec arcibiskup zdôraznil, že človek neporozumie sebe samému, kým sa neotvorí pre to, čo ho prevyšuje. Dostali sme podľa neho dar, že nás dobrí ľudia, rodičia a starí rodičia, medzi ktorými sme vyrastali, naučili, že to čo nás prevyšuje, má svoje meno. Je je to Boh, láskavý a milosrdný Otec, ktorý ku nám prišiel vo svojom synovi Ježišovi Kristovi a pôsobí vo svojom Duchu Svätom. „Vždy znovu a znovu obdivujeme, že nachádzame medzi sebou ľudí, ktorí sú dotknutí tým, čo nás prevyšuje. Okrem toho sú osobitným spôsobom dotknutí a objavia vo svojom vnútri tajomstvo tichého hlasu, ktorý ich pozýva: „Poď za mnou“, alebo inými slovami, „čo keby si sa rozhodol pre službu kňaza?“ Sú to podľa bratislavského arcibiskupa metropolitu tajomstvá, ktoré sa dejú v našom vnútri. „Vzťah s Bohom je tajomstvom vzťahu. Vždy zostáva rozmer tichého hlasu, ktorý je vo vnútri,“ povedal s tým, že s obdivom pozeráme na mladých ľudí, ktorí sa zasväcujú Bohu. „Mohli by robiť aj niečo iné. Z pohľadu sveta riskujú. Zvolia si službu. Vás Peter a Viktor ten tichý hlas premieňal, že ste ponúkli svoj život pre kňazskú službu. Biskup má radosť a vďačnú povinnosť, aby sprostredkoval kňazskú službu novej generácii kňazov,“ povedal pred vysviackou kandidátom kňazstva ich ordinár.

Samotní kandidáti kňazstva si vybrali pre obrad liturgické texty. Mons. Zvolenský vyslovil obdiv Božieho daru Svätého Písma vo vnútri oboch mladých mužov. V Evanjeliu znel úryvok rozhovoru Petra so vzkrieseným Pánom, ktorý je postavený na troch otázkach, keď sa Ježiš pýta Petra: „Miluješ ma? Máš ma rád?“ Keď dostáva kladnú odpoveď, odpovedá mu: „Pas moje ovečky. Pas mojich baránkov“. Podľa otca arcibiskupa je to pastoračné poslanie Petra.

Zároveň vyzdvihol, že skutočná pasoračná služba je postavená jedine na láske. „V kňazskej službe môžeme robiť viacero vecí aj bez lásky a sú účinné. Aj vysluhovanie sviatosti môže niekto robiť bez lásky, a budú účinné. Aj Slovo môžeme hlásať bez lásky. A my sa musíme znovu pýtať. Konám svoju službu s opravdivou láskou, ktorá je primeraná môjmu poslaniu? To nie je láska postavená na ľudskej sympatii, ale na skúsenosti so vzkriesným Pánom,“ zdôraznil otec arcibiskup s tým, že musíme prežívať ako vzkriesený Kristus miluje nás a dal život za nás. „Ako ja na to odpoviem? Toto prežívanie sa premieňa do pastoračnej lásky k bratom a sestrám, ktorí sú nám zverení. Zverujem vám tieto slová. Je to principiálny dialóg, ktorý sa dotýka každého, kto nasleduje Ježiša a dostal poslanie byť kňazom. Je to náročná úloha. Vždy znovu a znovu v sebe obnovovať Ježišovu lásku k tým, ktorí sú nám zverení. Berte tento text z vašej vysviacky, ako programový pre vaše kňazstvo,“ vyzval.

Novokňazov tiež nabádal, aby sa učili vnímať tlkot Božieho srdca zo slov Svätého Písma. „Je to pre nás veľké pozvanie. Nechajme si čas, aby sme vnímali, čo Boh hovorí cez Sväté Písmo.“ Zároveň im pripomenul, že teraz môžu sa dostať aj tam, kde pôvodne nechceli ísť. „Keď máme v sebe Ježišovu lásku, pohľad na situáciu sa mení,“ upozornil. Novokňazov odporučil spoločenstvu arcidiecézy do lásky, modlitieb a podpory, aby sa v pokore venovali ohlasovaniu Ježiša Krista pre súčasný svet a nás všetkých.

__________

Fotoreportáž z vysviacky je k dispozícii vo Fotobanke Tlačovej kancelárie KBS.