Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Obnovme našu vieru a mravnosť!

V Katedrále sv. Martina arcibiskup Stanislav Zvolenský približuje veriacim biblické texty.

Bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na ďalší ročník biblických stretnutí formou Lectio divina, v ktorých bude pokračovať cyklus rozjímaní nazvaných Obnovme našu vieru a mravnosť! Témy desiatich stretnutí, ktoré sú súčasťou duchovného programu k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, tvoria jednotlivé prikázania Desatora priblížené cez biblické príbehy a posolstvá. Od septembra 2012 do júna 2013 sa uskutočňuje desať biblikých stretnutí v Katedrále sv. Martina vždy prvú stredu v mesiaci o 20.00.

Otvorenie Roku svätých Cyrila a Metoda

V roku 2013 si pripomíname 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Toto jubileum nemá byť len historickou spomienkou, ale predovšetkým príležitosťou obnoviť si vieru, aby sme mohli byť pokračovateľmi evanjeliového svedectva sv. Cyrila a Metoda v dnešnom svete.
S týmto zámerom - ako bezprostredná príprava a zároveň začiatok slávenia jubilea príchodu sv. Cyrila a Metoda - bude 5. júla na slávnosť slovanských vierozvestov svätých Cyrila a Metoda na celonárodnej púti v Nitre otvorený Rok sv. Cyrila a Metoda.

Obnovme našu vieru a mravnosť!

Image: 

V Katedrále sv. Martina arcibiskup Stanislav Zvolenský približuje veriacim biblické texty.

Bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na ďalší ročník biblických stretnutí formou Lectio divina. Cyklus rozjímaní nazvaných Obnovme našu vieru a mravnosť! je súčasťou duchovnej prípravy k jubileu misie sv. Cyrila a Metoda u nás. Od septembra 2011 do júna 2012 sa uskutočňuje desať biblikých stretnutí v Katedrále sv. Martina vždy prvú stredu v mesiaci o 20.00.

Posledné stretnutie tohoto cyklu sa uskutočnilo 6. júna 2012.
Ďalší cyklus bude otvorený 5. septembra 2012 témou: Absolútny primát Boha (Ex 32,1-20).

Zomrel kňaz Bratislavskej arcidiecézy Miloš Ondrejkovič

V pondelok 21. mája 2012 zomrel v Bratislave vo veku 88 rokov kňaz ThDr. Miloš Ondrejkovič. Narodil sa 5. júna 1924 v Sučanoch, za kňaza bol vysvätený v Bratislave 4. júna 1967.
Ako kaplán krátko pôsobil v roku 1967 v Novej Bani; od roku 1968 pôsobil pätnásť rokov ako vicerektor bratislavského Kňazského seminára a tajomník Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty. Od roku 1983 do roku 1998 bol administrátorom farnosti Devín a súbežne od roku 1972 pôsobil v Bratislave Podhradí. Od roku 2006 bol výpomocným duchovným v Kostole Milosrdných bratov a Kostole svätého Ladislava.

Ocenenie pedagógov cirkevných škôl

Štrnásť pedagógov cirkevných škôl a zariadení si z rúk bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského prevzalo ocenenie za prínos pre rozvoj cirkevného školstva a vo viacerých prípadoch za dlhoročné pracovné nasadenie na cirkevných školách. Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo 27. apríla 2012 v priestoroch arcibiskupského úradu Bratislavskej arcidiézy.

Krátka správa o ocenení je rozšírená o obsiahlejšie spravodajstvo, ktorého autorom je Mons. Tibor Hajdu, riaditeľ ABÚ v Bratislave.

Nový riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity

V utorok, 10. apríla 2012 bol za riaditeľa Bratislavskej arcidiecéznej charity menovaný Ing. Alojz Marek. Nahradil vo funkcii doterajšiu riaditeľku, PhDr. Katarínu Rašlovú, ktorá vo vedení charitných diel v Bratislave pracovala pätnásť rokov. Bratislavská arcidiecézna charita sa venuje službe starým a chorým v dome seniorov Charitas, formou agentúry domácej starostlivosti a v domove sociálnych služieb Samária.

Stránky