Deti putovali na pútnické miesto v Marianke

Pridal dňa

Deti z Bratislavskej arcidiecézy putovali v sobotu 18. mája do Marianky. Témou tohtoročnej púte, ktorú organizovalo eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí bolo sedem radostí Panny Márie. Program púte tvorilo najmä putovanie, katechéza a spoločná svätá omša. Púť detí je podľa organizátorov príležitosťou rozvíjať medzi detskými účastníkmi, z ktorých mnohí sú aj koledníci Dobrej noviny ich misijné povolanie.

Tento rok sa deti s bratislavským otcom arcibiskupom metropolitom Mons. Stanislavom Zvolenským, kňazmi a animátormi pripojili k prvým Svetovým dňom detí, ktoré vyhlásil pápež František, aby vyzdvihol úlohu detí v Cirkvi a upozornil na to, aký svet chceme zanechať dnešným deťom v čase vojen a rozdelenia. 25. a 26. mája sa zídu v Ríme deti z Talianska a iných častí sveta, aby sa spolu modlili za pokoj a zanechali dospelým posolstvo o lepšom svete pre dnešné deti. Slovenské deti sa môžu k tomuto odkazu pripojili účasťou v Marianke, ale aj v Rajeckej Lesnej, Levoči, Obišovciach. eRko organizuje púte detí v spolupráci s diecézami, na ktorých sa pútnické miesta nachádzajú.

Otec arcibiskup nazval približne 500 detí skvelými pútnikmi. V homílii deťom povedal, že ich oteckovia a mamičky majú radosť z toho istého, z čoho Panna Mária. “To z čoho má radosť mamička a otecko na zemi, tak z toho má radosť aj Božia Matka, Mária,” zdôraznil. Rodičom zas povedal, že účasťou na púti ich deti vrastajú do duchovného vzťahu s Máriou. “Prajem vám aj na príhovor Panny Márie, aby ste vždy mali radosť z toho, z čoho má radosť Panny Mária”.