Infoservis

Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Oznámenie o voľnom mieste

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho, Vazovova 12, 81107 Bratislava, prijmeučiteľ/ku ANJ na čiastočný úväzok - 9 hodín/týždenne - s nástupom od 1. 9. 2019.

Všetky potrebné informácie je možné získať na školskej webovej stránke Voľné miesta na CSOŠE P.G. Frasatiho.

Oznámenie o voľných miestach

Motivačné stretnutie 3xM

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí.

Pápežské misijné diela pozývajú rehole, farnosti či spoločenstvá, ktoré sa chcú pridať k výzve pápeža Františka prežiť mesiac október 2019 ako Mimoriadny misijný mesiac (MMM) na Motivačné stretnutie 3xM k mimoriadnemu misijnému mesiacu október 2019.

Ďalšie informácie sú uvedené v prílohe.

Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza v roku 2018 zverejnila dve výzvy na realizáciu zákaziek na ZŠ Mansveta Olšovského v Malackách:

Stavebné úpravy – Vybudovanie knižnice a jazykovej učebne v ZŠ Mansveta Olšovského v Malackách
Knižničný fond – Vybudovanie knižnice a jazykovej učebne v ZŠ Mansveta Olšovského v Malackách

Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk sú k dispozícii na prevzatie v prílohe.

Stránky