Infoservis

Organizačné pokyny pre kňazov na slávnosť blahorečenia

Saleziáni don Bosca a Bratislavská arcidiecéza oznamujú organizačné pokyny pre kňazov pri príležitosti slávnosti blahorečenia slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana, ktorá sa uskutoční v sobotu 30. septembra 2017 o 10.30 v Bratislave - Petržalke.

Organizačné pokyny sú k dispozícii na prevzatie v prílohe vo formáte PDF.

Kompletný program a všeobecné organizačné pokyny sú na stránke www.tituszeman.sk.

Blahorečenie Titusa Zemana: organizačné informácie pre obyvateľov Bratislavy

Organizátori blahorečenia prosia obyvateľov Bratislavy, aby na program blahorečenia do Petržalky a do Vajnor prišli aspoň s hodinovým predstihom. Na dopravu na blahorečenie v rámci mesta sa odporúča použiť predovšetkým linky MHD, aby pripravené parkoviská poslúžili tým, ktorí pricestujú z iných časti Slovenska.

Rozpis liniek a informácie o spojoch k jednotlivým sláveniam sú uvedené v prílohe.

V mene organizátorov blahorečenia ďakujeme za ústretovosť.

Na Blahorečenie Titusa Zemana vyšle pápež František kardinála Amata

V mene pápeža Františka príde vykonať blahorečenie slovenského saleziána Titusa Zemana jeho zástupca. Legátom Svätého Otca, ktorý bude predsedať slávnostnej svätej omši spojenej s obradom blahorečenia, bude taliansky kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Slávnosť sa uskutoční v sobotu 30. septembra 2017 o 10.30 na priestranstve pri Kostole Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke.

Stránky