Infoservis

Výberové konania

Výberové konanie - riaditeľ Cirkevnej materskej školy sv. Jozefa, Za hradbami 1, Pezinok

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Špitálska 7, 814 92 Bratislava, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevnej materskej školy sv. Jozefa, Za hradbami 1, Pezinok.

Púť mužov v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie

V sobotu 22. apríla 2017 sa v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne uskutoční 11. ročník Púte mužov, tento rok s heslom Vernosť v pevnosti úlohy muža a otca.

Program púte začne o 13:30. Pripravená je prednáška s diskusiou, filmová polemika: Viera, ktorá dáva odvahu, modlitba Posvätného ruženca, svätá omša – celebruje o. František Fedorišin, farár gréckokatolíckej farnosti v Trnave a na záver je pripravené aj chlapské agapé.

Prezentácia knihy Benedikta XVI. a Petra Seewalda Posledné rozhovory

Srdečne pozývame na prezentáciu knihy Benedikta XVI. a Petra Seewalda, ktorú pod názvom Posledné rozhovory vydáva Spolok sv. Vojtecha.

Prezentácia sa uskutoční 19. apríla 2017 o 18.00 v Aule Benedikta XVI. na pôde Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

Duchovný testament emeritného pápeža Benedikta XVI. predstaví riaditeľ Spolku sv. Vojtecha ThDr. Ivan Šulík, PhD. a hovorca Konferencie biskupov Slovenska CSILic. Martin Kramara.

Stránky