Infoservis

Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Oznámenie o voľných pracovných miestach

Spojená škola sv. Františka Assiského v Malackách zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach:

– Školník
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke https://csmalacky.edupage.org/text/?text=text/text50&subpage=0

Rebrík - katolícky časopis pre deti

Aj v tomto školskom roku vychádza katolícky časopis pre deti Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.

Ide o jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si život viery. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie.