Infoservis

Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov

V zmysle § 11a zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z. Spojená škola sv. Františka Assiského v Malackách zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste:

–  vychovávateľ v školskom klube detí.

Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy csmalacky.edupage.org/text50/.

Letný pobyt pre rozvedených s deťmi

Misionári Saletíni v spolupráci s Centrom Mediácie a Probácie v Prešove pozývajú na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi, ktorý sa v tomto roku uskutoční v dňoch 31. júla až 5. augusta v Hoteli Mier v Pribyline v Račkovej doline.

Cena za ubytovanie so stravou a organizačnými nákladmi je pre dospelého 95 Eur a pre dieťa (do 10 r.) 75 Eur.

Prihlasovať sa je možné cez formulár, ktorý je k dispozícii na webovej stránke podujatia. Plagá je k dispozícii v prílohe.

Biblická olympiáda pre všetkých

Arcidiecézny katechetický úrad v Bratislave ponúka veriacim farností Bratislavskej arcidiecézy možnosť zapojiť sa do 6. ročníka biblickej súťaže Biblia pre všetkých, ktorá je určená nielen na získanie nových vedomostí o Svätom písme, ale je aj ponukou k životu naplnenému Božím slovom.

Ďalšie informácie sú k dispozícii v prílohe i na webovej stránke súťaže Biblia pre všetkých.

Výberové konanie na obsadenie miesta učiteľky Materskej školy sv. Filipa Neriho v Bratislave

Materská škola sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava, prijme do pracovného pomeru učiteľku materskej školy s perspektívou vymenovania do funkcie riaditeľky počas čerpania materskej dovolenky s nástupom ihneď.

Požiadavky:
- ukončené SŠ/VŠ vzdelanie v odbore predškolská pedagogika;
- prax minimálne 5 rokov;
- 1. atestácia;
- živý vzťah s Bohom.

Bližšie info je možné získať na emailovej adrese msfilipaneriho@gmail.com alebo na telefónnom čísle 02/647 803 03.