Infoservis

Medzinárodná púť s ostatkami sv. Margity Antiochijskej z Olomouca do Marcheggu

V dňoch 14. až 22. júla sa koná Medzinárodná púť s ostatkami sv. Margity Antiochijskej z Olomouca do Marcheggu. V piatok 20. júla sa púť zastaví v starobylom románskom kostole sv. Margity v Kopčanoch. Program tohto zastavenia, ktoré má názov Ochrana života a pokušenie moci a bohatstva, sa začne slávnostným prinesením relikvií o 14.45 a gréckokatolíckou liturgiou o 15.00.

Plagát s programom púte v Kopčanoch (20.7.) a na Velehrade (18.7.) je k dispozícii v prílohe.

Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste učiteľky 1. stupňa ZŠ.

Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava prijme od 1.9.2018 učiteľku 1. stupňa ZŠ.

Uchádzačka musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke http://www.edujobs.sk/praca/bratislavsky-kraj/?school_id=7686.

Kurz lektorov

Katolícke biblické dielo v spolupráci s RKCMBF UK a Bratislavskou arcidiecézou organizujú kurz lektorov, ktorý sa uskutoční 9. júla 2018 v aule Benedikta XVI.

Program kurzu, na ktorý srdečne pozývame, spolu s organizačnými informáciami je k dispozícii na prevzatie v prílohe.

Rebrík - katolícky časopis pre deti

Aj v školskom roku 2017/2018 vychádza katolícky časopis pre deti Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.

Ide o jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si život viery. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie.