Infoservis

Výberové konania (priebežne aktualizované)

Výberové konania – učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie resp. úplné stredné všeobecné vzdelávanie
(aprobácie: matematika, fyzika)

Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava-Ružinov, prijme do pracovného pomeru od 1. septembra 2017 učiteľku/učiteľa pre 2. stupeň ZŠ, resp. gymnázium s aprobáciami matematika, fyzika.

Bližšie informácie je možné získať na web stránke školy www.vdp.sk.

Letný pobyt pre rozvedených s deťmi

Misionári Saletíni v spolupráci s Centrom Mediácie a Probácie v Prešove pozývajú na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi, ktorý sa v tomto roku uskutoční v dňoch 31. júla až 5. augusta v Hoteli Mier v Pribyline v Račkovej doline.

Cena za ubytovanie so stravou a organizačnými nákladmi je pre dospelého 95 Eur a pre dieťa (do 10 r.) 75 Eur.

Prihlasovať sa je možné cez formulár, ktorý je k dispozícii na webovej stránke podujatia. Plagá je k dispozícii v prílohe.

Biblická olympiáda pre všetkých

Arcidiecézny katechetický úrad v Bratislave ponúka veriacim farností Bratislavskej arcidiecézy možnosť zapojiť sa do 6. ročníka biblickej súťaže Biblia pre všetkých, ktorá je určená nielen na získanie nových vedomostí o Svätom písme, ale je aj ponukou k životu naplnenému Božím slovom.

Ďalšie informácie sú k dispozícii v prílohe i na webovej stránke súťaže Biblia pre všetkých.

Stránky