Mons. Ján Formánek oslávil 65 rokov kňazstva

Pridal dňa
Mons. Ján Formánek oslávil 65 rokov kňazstva
Mons. Ján Formánek oslávil 65 rokov kňazstva

Penitenciár bratislavskej katedrály svätého Martina Mons. Ján Formánek dnes pri svätej omši ďakoval za 65 rokov kňazstva. Za kňaza bol vysvätený 7. mája 1959. “Zhromaždili sme sa, aby sme nie oslavovali, ale modlili sa a ďakovali za dar, ktorý som ja nehodný človek od Pána dostal. Nie som hrdina a nikdy som ním nebol. Som jeden z vás. Človek, ktorý sa snaží posväcovať a chce odovzdávať svoje duchovno iným. Človek, ktorý chce ako pastier viesť a pritiahnuť k Bohu. Vždy som chcel prežívať s vami život z blízka. Mať účasť na vašich radostiach a starostiach,” povedal na úvod svätej omše, ktorú celebroval, Mons. Formánek.

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský v homílii uviedol, že pri dnešnej svätej omši spoločne ďakujeme za dar kňazstva, za bohatú a dlhú kňazskú službu otca Jána a zároveň prosíme, aby mu Pán doprial sily, aby mohol kňazskú službu ďalej vykonávať. “Spoločenstvo Cirkvi spoznalo v 50-tych rokoch mladý duchovný talent. Bol si vtedy mladým duchovným talentom, v ktorom cirkev spoznala, že mu môže zveriť kňazskú službu. Každý človek má talent vnímať Božie jestvovanie. Ale tento talent je nevyhnutné rozvíjať. Začul si tichý hlas, že by si mohol ponúknuť svoje sily Cirkvi. Ďakujeme za Tvojich rodičov a kňazov, ktorí pomáhali rozvíjať Tvoj talent,” povedal otec arcibiskup s tým, že Ján Formánek je autoritou medzi kňazmi a veriacimi. Pripomenul, že vo februári 2008 v novej Bratislavskej arcidiecéze prijal Ján Formánek úlohu generálneho vikára a v prvom období arcidiecézy prispel k rozvíjaniu jej spoločenstva. “V kňazovi, ktorý je otvorený pre Pána, zostáva vnútorná mladosť a v Jánovi je prítomná,” uzavrel homíliu Mons. Stanislav Zvolenský s tým, že Mons. Formánek je stále pre všetkých obohatením.

Na záver svätej omše poďakoval Mons. Formánek Pánu Bohu, že ho stvoril, božskému Veľkňazovi, že mu povedal ako Matúšovi “Poď za mnou”. Spomenul, že na primičných obrázkoch mal citát zo žalmu 89. “Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky.” “Teda oslavujem Božie milosrdenstvo, lebo bez neho si netrúfam sa dostať do Božieho kráľovstva. Ďakujem Nebeskej Matke, ktorá stála pri zrode môjho povolania,” dodal pred záverečným požehnaním na svätej omši.