Infoservis

Konferencia o výchove, sprevádzaní a prevencii duševného zdravia

13. apríla 2024 sa uskutoční konferencia, ktorej cieľom je formácia rodičov, učiteľov, kléru, duchovných vodcov, kresťanských koučov, vychovávateľov a tútorov v oblasti prevencie duševného zdravia detí a sprevádzania dospelých.

Prednášať budú medzinárodne uznávaní odborníci v odbore duševného zdravia. Podrobné informácie sú k dispozíci na webstránke www.sosformacia.sk.

Magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva i laikov

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave i v tomto roku ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva i laických študentov a študentky. Z dôvodu rekonštrukcie budovy v Bratislave magisterské štúdium prebieha v Kňazskom seminári v Nitre.

Modlitba večerných chvál

Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev srdečne všetkých pozývajú na modlitbu večerných chvál, ktorá sa koná každý tretí štvrtok v mesiaci v uršulínskom kostole Loretánskej Panny Márie.

Program: o 17.30 adorácia, o 18.00 večerné chvály (vešpery)

Audiokniha exhortácie Gaudete et exsultate

Do pozornosti dávame audioknihu exhortácie Svätého Otca Františka Gaudete et exsultate o povolaní k svätosti, ktorú pripravil koordinačný tím Federácie Regnum Christi v Bratislave.

Audiokniha je k dispozícii v streamovacej službe Soundcloud pod účtom "Regnum Christi Bratislava", priamo prostredníctvom naskenovania QR kódu umiestneného na plagáte alebo na stránke www.regnumchristi.sk.

Rebrík - katolícky časopis pre deti

I v tomto školskom roku vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO.

Ide o katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku, ktorý svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Časopis poskytuje kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si život viery. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie.

Informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (priebežne aktualizované)

Oznámenia o voľných pracovných miestach
 
Materská škola sv. Vincenta de Paul, Bratislava ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu:
- učiteľ/ka pre MŠ na plný úväzok s nástupom 1. september 2024.
Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke školy.
 
Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bratislava ponúka voľné pracovné miesta na pozície:

Stránky