Diecézny katechetický úrad organizuje seminár Život malého spoločenstva

Pridal dňa

Diecézny katechetický úrad (DKÚ) Bratislavskej arcidiecézy organizuje seminár Život malého spoločenstva. Pôjde o štyri stretnutia, na ktorých sa účastníci dozvedia o misijnom nastavení života stretiek, o ich jasnej obsahovej štruktúre, ktorá formuje ľudí v ľudskosti, vo viere a vo vzťahu s Bohom. Seminár Život malého spoločenstva otvára priestor pre mimosviatostnú katechézu vo farnosti. Je vhodný pre kňazov, aj laikov. Seminár je inšpirovaný programom Farské evanjelizačné bunky. Podporuje evanjelizačný model života farnosti.

Farnosť je podľa metodičky pre katechézu vo farnosti DKÚ Martiny Šipošovej, spoločenstvo spoločenstiev. “Človek bytostne nesie v sebe Boží obraz spoločenstva. Prirodzene ho potrebuje pre to, pre čo je Bohom povolaný. Aby miloval a bol milovaný. Toto sa deje v spoločenstve,” povedala Martina Šipošová s tým, že v prvom rade je to v rodine, ktorá je tiež spoločenstvom. “Malé spoločenstvo vo farnosti je malá skupina ľudí, ktorí spolu rastú vo viere, sú si vzájomnou oporou aj v duchovnom, aj ľudskom dozrievaní. Malé spoločenstvo je miestom rastu, poskytuje priestor pre intimitu a bezpečie,” vysvetlila.

Aj stretnutia malého spoločenstva by podľa metodičky pre katechézu vo farnosti mali mať jasnú a stabilnú štruktúru. “Ak nemajú, ľahko stane, že sa zo stretnutí malého spoločenstva stane spoločenská udalosť, kde sa síce najeme, napijeme, ale duchovne nerastieme. Preto je vhodné, aby stretnutia mali jasnú štruktúru. Moderátora, čas vyhradený pre modlitbu, konkrétnu tému, ktorá vychádza aspoň z krátkeho Božieho slova a čas na vzájomné zdieľanie,” zdôraznila.

Účastníci seminára budú mať v prípade záujmu možnosť ďalšieho sprevádzania či pri spúšťaní stretka, alebo ak ho už majú, tak pri jeho transformácii podľa princípov programu, ktorý seminár ponúka. Úlohou sprevádzania bude, aby sa „slovo“ poznania zo seminára stalo „telom“ v ich životoch, aby prinášalo požehnanie. “Seminár ponúka možnosť žiť Ježišov život v praxi. Ježiš žil v spoločenstve, modlil sa k Otcovi a zároveň slúžil svojmu okoliu. Aj my sme pozvaní byť s Ježišom – program hovorí o sile spoločenstva, adorácii a pozvaní ako Ježiš - ísť a slúžiť ľuďom okolo nás, vo svojej farnosti – byť nablízku kňazovi a ľuďom z farskej rodiny,” hovorí Martina Šipošová.

Zároveň pripomenula slová Svätého Otca, že krstom sa stávame učeníkmi misionármi. “Seminár pozýva, ako byť konkrétne v živote učeníkom misionárom. Teda seminár pripravuje ľudí mať citlivé srdce pre živý vzťah s Bohom a tiež mať citlivé srdce pre ľudí, s ktorými žijú, milovať ich konkrétnym spôsobom, aby boli bližšie k Bohu. Seminár je silne profarský, a pomáha zmeniť zmýšľanie ľudí. Človek nemení aktivity a ani ich nemusí pridávať, stačí, že zmení zmýšľanie. Zo skúseností z konkrétnych farností, kde tento program beží vieme, že mení tradičnú farnosť na evanjelizačnú. Teda farnosť rastie,” dodala.