Infoservis

Biskup Haľko sa na návštevu Ad limina apostolorum veľmi tešil

Bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko sa na návštevu Ad limina apostolorum veľmi tešil. “Ad limina má špecifickú atmosféru, pretože celé spoločenstvo Konferencie biskupov Slovenska bude v Ríme, kde navštívime jednotlivé kongregácie. Budeme mať spoločné sväté omše. Všetko to vyvrcholí stretnutím so Svätým Otcom. Veľmi sa na to teším, pretože to bude časť zúčtovania, ale aj čas impulzov pre ďalšiu prácu,” povedal.

Biskup Jozef Haľko dnes udelil 56 mladým ľuďom sviatosť birmovania

Bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko dnes v Kostole sv. Jána Bosca na Trnávke udelil 56 mladým ľuďom sviatosť birmovania. Ako povedal, táto sviatosť je zosilnením signálu, ktorý sa založil pri krste. “Títo mladí ľudia dokázali, že sú dospelí. Rozhodli sa, že chcú birmovku. Vytrvali pri tom rozhodnutí tým, že sa zúčastňovali na príprave. Dnes prišli a každý z nich povedal to svoje jedinečné amen. Birmovkové amen, ktoré má v sebe obrovský náboj,” uviedol s tým, že každá birmovka je radosťou zo zosilnenia signálu Ducha Svätého pre dospelého kresťana.

Otec arcibiskup udelil 58 mužom ministérium akolytátu

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský udelil v Katedrále sv. Martina 58 mužom z arcidiecézy ministérium akolytátu. Kandidáti akolytátu po jednom pristupovali k otcovi arcibiskupovi, ten im vložil do rúk nádobu s hostiami a povedal: “Prijmi nádobu s hostiami na slávenie Eucharistie a buď taký, aby si mohol dôstojne slúžiť Pánovu stolu a Cirkvi.”

Bratislavskí biskupi vykonali vizitáciu farnosti v Podunajských Biskupiciach

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský spolu so svojimi spolupracovníkmi vykonal kánonickú vizitáciu bratislavskej farnosti v Podunajských Biskupiciach. Na jej záver odslúžil svätú omšu vo farskom kostole svätého Mikuláša a po nej sa stretol s veriacimi spolu s bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom.

Otec arcibiskup slúžil v Šaštíne svätú omšu za pokoj na Slovensku

Autorka foto: Emma Ester Ercolano

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský v nedeľu 19. mája, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, v Šaštíne počas tradičnej jarnej púte celebroval svätú omšu, ktorú obetujoval za pokoj na Slovensku. Naďalej spoločne prosme, aby sme sa na príhovor našej Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, otvorili pôsobeniu Božieho Svätého Ducha a vzájomnej úcte.

Deti putovali na pútnické miesto v Marianke

Deti z Bratislavskej arcidiecézy putovali v sobotu 18. mája do Marianky. Témou tohtoročnej púte, ktorú organizovalo eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí bolo sedem radostí Panny Márie. Program púte tvorilo najmä putovanie, katechéza a spoločná svätá omša. Púť detí je podľa organizátorov príležitosťou rozvíjať medzi detskými účastníkmi, z ktorých mnohí sú aj koledníci Dobrej noviny ich misijné povolanie.

Mons. Stanislav Zvolenský bude v nedeľu v Šaštíne slúžiť svätú omšu za pokoj na Slovensku

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský bude v nedeľu 19. mája, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, v Šaštíne počas tradičnej jarnej púte celebrovať svätú omšu so začiatkom o 10:30, ktorú obetuje za pokoj na Slovensku. Spoločne prosme, aby sme sa na príhovor našej Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, otvorili pôsobeniu Božieho Svätého Ducha a vzájomnej úcte.

Stránky