Centrum pre rodinu povzbudzuje zapojiť sa do Dňa rodiny

Pridal dňa

Bratislavské Centrum pre rodinu povzbudzuje rodiny v našej arcidiecéze venovať sa v stredu 15. mája, na Deň rodiny, svojej vlastnej rodine. Ako povedala koordinátorka centra Elena Martinkovičová, Deň rodiny má upozorniť na hodnotu, ktorú v rodine máme. “Povzbudzujem rodiny, aby tento deň venovali nie nejakej inštitúcii, ktorá hlása hodnotu rodiny, ale svojej vlastnej rodine. Keď budeme čokoľvek v tento deň robiť, majme na mysli, že to robíme pre svoju rodinu. Každý člen rodiny sa môže zamyslieť, čo môže urobiť pre to, aby jeho rodina bola lepšia. Aby vzťahy v jeho konkrétnej rodine boli lepšie. Ide o rodinu každého z nás,” povedala Elena Martinkovičová s tým, že katolícke rodiny sú základnou bunkou Cirkvi. “Kresťanská rodina je postavená na hodnote zväzku muža a ženy,” zdôraznila.

Niektoré rodiny sa dokážu spojiť a vedia urobiť niečo pre iných. “Môžu teda okolo tohto dátumu zorganizovať niečo pre rodiny vo svojom okolí,” uviedla Elena Martinkovičová. Deň rodiny organizujú vo farnosti Holíč v nedeľu 19. mája. Program začína 10.30 svätou omšou. Po nej sú pripravené pre deti rôzne aktivity a hry. Večer ukončí podujatie grilovačka. Takéto a podobné aktivity zverejňuje Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) na webe denrodiny.sk.

FKI je na Slovensku spoluorganizátorom Dňa rodiny, ktorý je kampaňou a verejnou oslavou rodiny založenej manželstvom muža a ženy s cieľom dostať rodinu do centra pozornosti celej spoločnosti. Heslom 16. ročníka, ktorý bude 15. mája, je výzva “Stojí to za to!” Aktuálny ročník Dňa rodiny má za cieľ povzbudzovať k odvahe a ochote zakladať si rodiny a budovať v nich láskyplné vzťahy napriek výzvam, ktorým ich členovia neraz čelia. Deň rodiny propaguje jednu z najdôležitejších hodnôt. Stojí za to žiť tak, aby v rodinách vyrastali zrelé osobnosti, schopné byť pre svoje okolie prínosom. Napriek ťažkostiam, ktoré dnešné rodiny zažívajú, rodina zostáva kolískou šťastia človeka. Preto je dôležité vytvárať spoločnosť priateľskú rodine. A presne toto je cieľom osláv Dňa rodiny! “Stojí to za to! Stojí za to obhajovať svoju rodinu, pracovať na vzťahoch v nej. Od nej sa odvíjajú potom aj ďalšie vzťahy,” dodala Elena Martinkovičová.