3. ročník grantového programu CreoCaritas

Pridal dňa

Bratislavská arcidiecézna charita spustila 3. ročník grantového programu s názvom CreoCaritas, ktorým podporuje kreatívnu charitatívnu činnosť v Bratislavskej arcidiecéze.

Chcete pomôcť núdznym vo farnosti? Potrebujete podporu na vzdelávanie dobrovoľníkov, športové vybavenie pre deti či zdravotnícke pomôcky pre znevýhodnených?

Pošlite prihlášku do 12. novembra 2023 prostredníctvom elektronického grantového systému bach.egrant.sk a uchádzajte sa o finančnú podporu.

Medzi žiadateľmi môžu byť dobrovoľníci z farských charít a farností, občianske združenia či neziskové organizácie zamerané na pomoc, podporu a rozvoj spoločenstva a komunity vo farnosti.

Viac informácií o grante CreoCaritas je možné nájsť na webovej stránke www.charitaba.sk.