Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Začiatok diecéznej fázy procesu blahorečenia a svätorečenia Alfonza Paulena

Priebežne aktualizované (posledná aktualizácia 24. apríla 2023).

11. apríla 2023 o 16.00 sa vo farskom kostole sv. Anny v Šenkviciach konalo oficiálne verejné otvorenie diecéznej fázy procesu blahorečenia a svätorečenia Alfonza Paulena za účasti našich biskupov Mons. Stanislava Zvolenského a Mons. Jozefa Haľka, biskupského delegáta, postulátorky kauzy a promótora spravodlivosti, členov vyšetrovacej a historickej komisie i ďalších hostí.
Po slávnostnom otvorení kauzy nasledovala svätá omša pri príležitosti 69. výročia úmrtia Božieho služobníka Alfonza Paulena.

Pomoc obetiam vojny na Ukrajine (priebežne aktualizované)

Priebežne aktualizované - posledná zmena: 12. januára 2024

S bolesťou v srdci vnímame utrpenie mnohých ľudí v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine. V nádeji a dôvere v Pána sa preto snažíme túto bolesť pretaviť do odvahy pomoci obetiam a služby pokoja i mieru vo viacerých rovinách:

  • živá viera nás vedie k skutkom telesného i duchovného milosrdenstva
  • k Pánovi času a dejín sa obraciame vrúcnou modlitbou a pôstom, prosiac za mier na Ukrajine a pomoc, posilu i ochranu pre trpiacich a obete
  • prejavením milosrdenstva a lásky, ktorá sa zhmotňuje dobročinnosťou a mnohorakou materiálnou pomocou prichádzajúcim utečencom i trpiacim na Ukrajine
  • dobrovoľníckou službou utečencom a pomocou našich spoločenstiev utečencom, ktorí medzi nás prichádzajú
  • spoločenskou angažovanosťou za mier a pokoj na Ukrajine

Mons. Stanislav Zvolenský vysvätil dvoch novokňazov

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vysvätil v nedeľu 16. júna v bratislavskej Katedrále sv. Martina za kňazov Petra Kupkoviča a Viktora Vargu. “Vzýval som Ducha Svätého, aby vstúpil na mňa, do môjho srdca a naplnil ma a ďakoval som Pánu Bohu za to, že som sa mohol dostať až do tohto bodu a začať ďalšiu etapu svojho života,“ prezradil novokňaz Peter pocity, ktoré prežíval, keď otec arcibiskup na neho kládol ruky.

Otec arcibiskup vysvätí dvoch nových kňazov

Foto: Peter Zimen

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vysvätí v nedeľu 16. júna v bratislavskej Katedrále sv. Martina za kňazov Petra Kupkoviča a Viktora Vargu. Svätá omša, na ktorej príjmu skrze vkladanie rúk a konsekračnú modlitbu otca arcibiskupa vysviacku, začne o 15:00.

Peter Kupkovič bude sláviť primičnú svätú omšu v nedeľu 23. júna o  15:00 v Kostole sv. Mikuláša v Senci. Viktor Varga o deň skôr, teda 22. júna o 10:00 v Kostole sv. Petra a Pavla v Eliášovciach.

Pozývame a prosime o modlitby za našich novokňazov.

Biskup Haľko sa na návštevu Ad limina apostolorum veľmi tešil

Bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko sa na návštevu Ad limina apostolorum veľmi tešil. “Ad limina má špecifickú atmosféru, pretože celé spoločenstvo Konferencie biskupov Slovenska bude v Ríme, kde navštívime jednotlivé kongregácie. Budeme mať spoločné sväté omše. Všetko to vyvrcholí stretnutím so Svätým Otcom. Veľmi sa na to teším, pretože to bude časť zúčtovania, ale aj čas impulzov pre ďalšiu prácu,” povedal.

Biskup Jozef Haľko dnes udelil 56 mladým ľuďom sviatosť birmovania

Bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko dnes v Kostole sv. Jána Bosca na Trnávke udelil 56 mladým ľuďom sviatosť birmovania. Ako povedal, táto sviatosť je zosilnením signálu, ktorý sa založil pri krste. “Títo mladí ľudia dokázali, že sú dospelí. Rozhodli sa, že chcú birmovku. Vytrvali pri tom rozhodnutí tým, že sa zúčastňovali na príprave. Dnes prišli a každý z nich povedal to svoje jedinečné amen. Birmovkové amen, ktoré má v sebe obrovský náboj,” uviedol s tým, že každá birmovka je radosťou zo zosilnenia signálu Ducha Svätého pre dospelého kresťana.

Bratislavskí biskupi začnú v Ríme návštevu Ad limina apostolorum

Bratislavskí biskupi spolu s ďalšími slovenskými biskupmi začnú v Ríme návštevu Ad limina apostolorum (2. – 8. júna 2024). Ako povedal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, návšteva má dva základné rozmery. “Je to vonkajšie vyjadrenie našej príslušnosti k veľkej reťazi viery vo vzkrieseného Pána, ktorá začína od apoštolov. Pri ich hroboch sa priznávame, že sme nositeľmi presvedčenia o vzkriesenom Pánovi v súčasnosti. Sme vďační, že svedectvo o vzkriesenom Pánovi začalo u nich.

Stránky