V Bratislave bola tretia Ekumenickú púť jednoty

Pridal dňa
Foto: Martin Švorc: Človek a viera
Foto: Martin Švorc: Človek a viera
Foto: Martin Švorc: Človek a viera

Tretia Ekumenickú púť jednoty sa uskutočnila v sobotu 27. apríla 2024 v Bratislave. Tentokrát ju organizátori z Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy situovali v Petržalke. Myšlienkou ekumenickej púte je putovať spolu ako jedna kresťanská rodina rôznych denominácií od jedného kresťanského kostola ku druhému a spoznať navzájom domáce komunity jednotlivých kostolov.

Prvým hostiteľom pútnikov bol farár David Bázlik z evanjelického kostola na Strečnianskej ulici, ktorý na začiatku pozval pútnikov ku spoločnej duchovnej piesni. Zaujímavo hovoril o histórii petržalských evanjelikov a ich neľahkých začiatkoch formovania svojho zázemia. Neopomenul ani tragickú históriu nacistického tábora na území dnešnej Petržalky počas druhej svetovej vojny, ktorú zahrnuli do svojich modlitieb. Priblížil tiež interiér kostola. Návštevu zakončili ekumenickou modlitbou za rôzne úmysly.

Následne sa pútnici presunuli peši i mestským autobusom k druhému pútnickému zastaveniu, Kostolu svätého Arnolda Janssena na Krupinskej ulici, kde na nich čakal rektor miestneho misijného domu verbistov otec Thomas a bohoslovci. Misijný dom slúži na formáciu bohoslovcov z rôznych krajín sveta a ich pestrosť kultúr priblížili rozprávaním i piesňou. Putujúci sa dozvedeli o veľmi početných aktivitách miestnej komunity verbistov i veriacich zameraných aj na misie. Na záver sa účastníci zjednotili modlitbou za jednotu kresťanov.

Informovala Ivana Šušaníková Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy