Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Zomrel bývalý provinciál saleziánov don Ernest Macák

13. októbra vo večerných hodinách veku 96 rokov života, 80 rokov rehoľných sľubov a 70 rokov kňazstva odišiel do večnosti don Ernest Macák SDB. Pohreb bude v piatok 21. októbra 2016 v Šaštine. Začínať bude svätou omšou v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie o 11.00 hod., po ktorej bude telo zomrelého uložené na očakávanie slávneho vzkriesenia na miestnom cintoríne. Pochovávať bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Lectio divina 2016 – 2017: Rodina v Knihe Genezis

Modlitbové stretnutia formou Lectio divina v akademickom roku 2016 – 2017, v rámci ktorých otec arcibiskup Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina približuje veriacim biblické texty.

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vedie ďalší ročník modlitbových stretnutí nad Svätým písmom formou Lectio divina pod názvom Rodina v Knihe Genezis. Hlboké obrazy a výpovede z Knihy Genezis dotýkajúce sa vzťahu muža a ženy, rodiny i celého ľudského spoločenstva vo svetle Božieho plánu, ale i drámy ľudského hriechu sú základom pre desať modlitbových stretnutí, ktoré sa konajú v Katedrále sv. Martina od septembra 2016 do júna 2017 vždy v prvú stredu v mesiaci o 20.00. Celý text a zvukový záznam budú po každom modlitbovom stretnutí dostupné i na tejto webovej stránke.

Modlitbové stretnutia formou Lectio divina, ktoré prebiehali v akademickom roku 2016 – 2017, sú ukončené. Tešíme sa na ďalší ročník:-)

Odovzdanie výťažku Svätomartinskej dobročinnej zbierky 2015

V roku 2015 sa Svätomartinská dobročinná zbierka uskutočnená z príležitosti sviatku sv. Martina, ktorý je patrónom katedrálneho chrámu i celej arcidiecézy, konala v nedeľu 8. novembra. Od vzniku Bratislavskej arcidiecézy sa vyzbierala doteraz najvyššia finančná čiastka, keďže všetky venované milodary činili spolu 121.400,-€. V stredu 20. januára 2016 sa na Arcibiskupskom úrade v Bratislave uskutočnilo odovzdanie výťažku zbierky jej adresátom.

Stránky