Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko sa dnes dožíva 60 rokov

Pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko sa dnes dožíva okrúhleho jubilea 60 rokov.

Otec biskup, vyprosujeme pre Vás, aby Vaša služba biskupa bola neustále osvietená pôsobením a mocou Ducha Svätého a nech Vašu službu neustále sprevádza ochrana Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Modlíme sa za Vás, aby Vaša práca na Božom poli prinášala veriacim nové plody viery, nádeje a lásky.

Učitelia náboženstva sa učili robiť lapbook

Učitelia náboženstva a náboženskej výchovy z Bratislavskej arcidiecézy sa zišli v Bratislave na metodickom dni. Metodický deň je súčasťou diecéznej formácie učiteľa náboženstva a náboženskej výchovy. Ako povedal riaditeľ Arcidiecézneho katechetického úradu Andrej Šottník, metodický deň býva každý druhý mesiac. Učiteľom sú počas neho odprednášané témy z odboru pedagogiky, teológie, alebo duchovného života, aby mohli rásť osobne, osobnostne a profesionálne.

Otec arcibiskup posvätil nový oltár v Lozorne

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský posvätil nový pevný mramorový oltár v zrekonštruovanom Kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v Lozorne. V obnovenom chráme majú aj novú ambónu. Otec arcibiskup v homílii veriacim vysvetlil, prečo je oltár v chráme dôležitý. “Ježiš pravidelne slávil židovskú Veľkú noc. Bola to oslava oslobodenia židovského národa z egyptského otroctva. Pri oslave židovskej Veľkej noci Židia zvyčajne jedávajú pečeného baránka. Zbožní Židia ho jedia s chlebom a ako nápoj používajú víno. Otec rodiny nad chlebom a vínom prednáša modlitbu.

Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský oslávil 20. výročie biskupskej vysviacky

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský dnes spolu s dekanmi arcidiecézy a najbližšími spolupracovníkmi oslávil 20. výročie biskupskej vysviacky v Katedrále svätého Martina. Za pomocného biskupa Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy ho vymenoval pápež sv. Ján Pavol II. 2. apríla 2004. Vysvätený za biskupa bol 2. mája 2004 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Ako heslo si zvolil Fiat voluntas Tua (Buď vôľa Tvoja).

Otec arcibiskup srdečne Vám blahoželáme a do ďalších rokov biskupskej služby Vám v modlitbe vyprosujeme plnosť Božích milostí.

V Petržalke bude ekumenická púť jednoty

Kostol sv. Arnolda Janssena v Petržalke (TK KBS/Martin Štefanec)

Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy pozýva na ekumenickú púť jednoty, ktorá bude v sobotu 27. apríla v Petržalke. Púť začne o 9:30 v petržalskom evanjelickom kostole na Strečnianskej ulici. Odtiaľ kroky účastníkov podujatia povedú do Kostola sv. Arnolda Janssena na Krupinskej ulici. Súčasťou programu budú moderované prehliadky chrámov, ekumenické modlitby a predstavenie miestnych kresťanských komunít.

Kňazi arcidiecézy sa v Šaštíne stretli na Kňazskom dni

Kňazi Bratislavskej arcidiecézy sa v Šaštíne stretli na Kňazskom dni. Ten sa konal v dvoch termínoch. V stredu 17. apríla a v pondelok 22. apríla. Po úvodnej modlitbe privítal kňazov bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. “Je dobré, že kňazi sa môžu takto spoločne stretnúť. Je to deň venovaný nám samým,” povedal otec arcibiskup.

Príprava na olympiádu vzbudzuje záujem o Bibliu v celej rodine

Víťazi diecézneho kola Biblickej olympiády

Účastníci tohtoročnej Biblickej olympiády súťažili v poznaní Evanjelia svätého Jána, postavy Abraháma z knihy Genezis, proroctiev proroka Daniela a Žalmu 27. Ako povedal riaditeľ bratislavského diecézneho katechetického úradu Andrej Šottník, víťazmi olympiády sú všetci, ktorí sa na nej zúčastnia, pretože si pri príprave osvojujú Božie slovo. “Súťažiaci berú do rúk Sväté písmo a naučia sa ho čítať. Naučia sa s ním pracovať. Naučia sa rozmýšľať nad Božím slovom,” povedal s tým, že mladí musia vedieť zhodnotiť jednotlivé úryvky a nájsť medzi nimi prepojenie.

Veľkonočné slávenia v Katedrále sv. Martina v Bratislave

Liturgické prežívanie Veľkého týždňa a slávenie mystéria vykupiteľskej obety i víťazstva Pána v obradoch Veľkonočného trojdnia má byť ovocím pôstneho putovania spoločenstva veriacich našej arcidiecézy. Zároveň je vyjadrením radosti v živej viere z Kristovho víťazstva na dreve kríža a posvätenia i moci Ducha Svätého, ktorého sa nám z vykúpenia neustále dostáva. Srdečne všetkých pozývame sláviť veľkonočné sviatky v Katedrále sv. Martina v Bratislave spolu s otcom arcibiskupom a spoločenstvom veriacich.

Stránky