Traja bratislavskí bohoslovci prijali ministérium akolytátu

Pridal dňa
Noví akolyti s Mons. Tomášom Galisom (Foto: Alexander Nojič)
Noví akolyti (Foto: Alexander Nojič)
Udeľovanie akolytátu Ivanovi Hrušovskému (Foto: Alexander Nojič)
Udeľovanie akolytátu Ondrejovi Verbovskému (Foto: Alexander Nojič)
Udeľovanie akolytátu Jakubovi Jurkovičovi (Foto: Alexander Nojič)

Traja bohoslovci z Bratislavskej arcidiecézy boli medzi trinástimi mladými seminaristami, ktorým žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis udelil ministérium akolytátu. Sú to Jakub Jurkovič z farnosti Senica, Ondrej Verbovský z farnosti Bratislava - Miletičova a Ivan Hrušovský z farnosti Radava. Bratislavskí bohoslovci v súčasnosti sa na kňazské povolanie pripravujú v nitrianskom diecéznom seminári sv. Gorazda spolu s ostatnými bohoslovcami Západnej provincie, ktorú tvorí päť slovenských diecéz.

Ako uviedol v homílii Mons. Galis, akolytát sa vysluhuje v konfiguračnej etape prípravy na kňazstvo, pretože seminaristi sa majú pretvárať na Ježiša. “Je už na nich vidieť túto konfiguráciu,” opýtal sa žilinský otec biskup s tým, že formácia má viesť mladých adeptov kňazstva k tomu, aby sa stali “alter Christus”. Konfiguračná etapa podľa neho umožňuje zakorenenie vo fyziognómii Dobrého pastiera, ktorý dáva za ovce svoj život.

Ministérium akolytátu prijímajú študenti teológie pripravujúci sa na kňazstvo, aby vhodný čas mohli vykonávať službu oltára. “Dávam sa do služby. Akolyta je grécke slovo, ktoré vyjadruje, že za niekím ide, alebo niekoho nasleduje. Je to Ježišov účenník, ktorý vie, že Ježiš Kristus s ním kráča, hovorí, dýcha a pracuje. Živý Ježiš s každým z nás kráča, hovorí, dýcha a pracuje. My nechodíme do zamestnania, kde si odrobíme 8 hodín,” zdôraznil Mons. Tomáš Galis.

Akolyti pri udelení ministéria dostali do rúk nádobu s hostiami. “Do vašich rúk sa zveruje živý Ježiš, ktorý je prítomný v Hostii. Človek, ktorý kráča s Ježišom alebo za Ježišom, prináša druhým sviatostného Spasiteľa. Pomáhajte kňazom a diakonom. Pripodobňujte sa stále viac Kristovi,” vyzval nových akolytov otec biskup.

Rektor seminára Marián Dragúň uviedol, že 13 nových akolytov je 13 mladých mužov, ktorí sa rozhodli nasledovať Krista a prijatie akolytátu je pre nich míľníkom na ceste povolania, na ceste ku kňazstvu.