Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Otec arcibiskup udelil 58 mužom ministérium akolytátu

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský udelil v Katedrále sv. Martina 58 mužom z arcidiecézy ministérium akolytátu. Kandidáti akolytátu po jednom pristupovali k otcovi arcibiskupovi, ten im vložil do rúk nádobu s hostiami a povedal: “Prijmi nádobu s hostiami na slávenie Eucharistie a buď taký, aby si mohol dôstojne slúžiť Pánovu stolu a Cirkvi.”

Bratislavskí biskupi vykonali vizitáciu farnosti v Podunajských Biskupiciach

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský spolu so svojimi spolupracovníkmi vykonal kánonickú vizitáciu bratislavskej farnosti v Podunajských Biskupiciach. Na jej záver odslúžil svätú omšu vo farskom kostole svätého Mikuláša a po nej sa stretol s veriacimi spolu s bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom.

Otec arcibiskup slúžil v Šaštíne svätú omšu za pokoj na Slovensku

Autorka foto: Emma Ester Ercolano

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský v nedeľu 19. mája, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, v Šaštíne počas tradičnej jarnej púte celebroval svätú omšu, ktorú obetujoval za pokoj na Slovensku. Naďalej spoločne prosme, aby sme sa na príhovor našej Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, otvorili pôsobeniu Božieho Svätého Ducha a vzájomnej úcte.

Deti putovali na pútnické miesto v Marianke

Deti z Bratislavskej arcidiecézy putovali v sobotu 18. mája do Marianky. Témou tohtoročnej púte, ktorú organizovalo eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí bolo sedem radostí Panny Márie. Program púte tvorilo najmä putovanie, katechéza a spoločná svätá omša. Púť detí je podľa organizátorov príležitosťou rozvíjať medzi detskými účastníkmi, z ktorých mnohí sú aj koledníci Dobrej noviny ich misijné povolanie.

Mons. Stanislav Zvolenský bude v nedeľu v Šaštíne slúžiť svätú omšu za pokoj na Slovensku

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský bude v nedeľu 19. mája, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, v Šaštíne počas tradičnej jarnej púte celebrovať svätú omšu so začiatkom o 10:30, ktorú obetuje za pokoj na Slovensku. Spoločne prosme, aby sme sa na príhovor našej Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, otvorili pôsobeniu Božieho Svätého Ducha a vzájomnej úcte.

Mons. Jozef Haľko ďakoval v katedrále za dar života a kňazstva

Pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko v sobotu v bratislavskej katedrále pri svätej omši ďakoval za 60 rokov daru života a za 30 rokov kňazstva. “Ďakujem Bohu za všetky duchovné impulzy, ktoré som prijal a mohol ponúknuť v tejto službe,” povedal. Slávnostným kazateľom bol kapucínsky kňaz Ján Otruba, ktorý podľa slov otca biskupa stál a stojí v základoch jeho kňazského povolania.

Okrem bezprostrednej budúcnosti máme aj završenú budúcnosť v Božom domove

Foto: Človek a viera

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána hovorí podľa bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského o konečnej, zavŕšenej budúcnosti, ku ktorej je pozvaný každý z nás. Ako povedal v homílii v Katedrále sv. Martina počas slávenia svätej omše na slávnosť Nanebovstúpenia Pána, každý sa potrebuje pripravovať na budúcnosť. Najbližšia budúcnosť je zverená do našich talentov, schopností, podpory tých, ktorí nás majú radi a do Božej pomoci. Posolstvo Nanebovstúpenia Pána Ježiša je o konečnej, zavŕšenej budúcnosti.

Stránky