Bratislavskí biskupi vykonali vizitáciu farnosti Najsvätejšej Trojice

Pridal dňa
Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský s pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľko počas vizitácie farnosti Najsvätejšej Trojice

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský spolu so svojimi spolupracovníkmi vykonal kánonickú vizitáciu bratislavskej farnosti Najsvätejšej Trojice. Na jej záver odslúžil svätú omšu vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička) a po nej sa stretol s veriacimi s polu s bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom.

Cieľom vizitácie je lepšie spoznať život farnosti. Preto vizitátorov zaujímalo vysluhovanie sviatostí, starostlivosť o kostol, hospodárenie. Okrem kňazov, ktorí pôsobia vo farnosti sa stretli s katechétmi vyučujúcimi náboženstvo na školách na území farnosti. Zaujímali sa o pastoračné aktivity, liturgický život a život kňazov vo farnosti.