Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Turíčna vigília s o. biskupom Haľkom v Petržalke

Srdečne pozývame na turíčnu vigíliu, ktorá sa uskutoční v sobotu 19. mája 2018 vo farskom kostole Povýšenia svätého Kríža na Daliborovom námestí v Bratislave - Petržalke.

Program sa začne o 21.00 eucharistickou adoráciou, po ktorej bude o 22.00 slávená svätá omša z predĺženej vigílie Zoslania Ducha Svätého. Hlavným celebrantom bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Po svätej omši bude nasledovať malé agapé v priestoroch fary.

Púť TV Lux do Šaštína pri príležitosti 10. výročia svojej existencie

TV LUX pozýva na púť do Šaštína z príležitosti 10. výročia svojej existencie. Púť sa uskutoční v sobotu 19. mája v pútnickom areály v Šaštíne.

Ďalšie infomácie o programe sú k dospozícii na plagáte v prílohe, na webovej stránke 10rokov.tvlux.sk i na stránke šaštínskej baziliky 10. výročie TV Lux.

Bratislavská omša (aktualizované)

Slávnostný koncert z príležitosti 10. výročia zriadenia Bratislavskej arcidiecézy sa konal v sobotu 28. apríla o 19.00 v Katedrále sv. Martina v Bratislave.

Bratislavská omša skladateľa Štefa Németha-Šamorínskeho zaznela v Katedrále sv. Martina po viac ako sedemdesiatich rokoch od jej uvedenia. Na koncerte vystúpil Štátny komorný orchester zo Žiliny pod taktovkou Leoša Svárovského, spevácky zbor Lúčnica a sólisti.

Ponuka magisterského štúdia katolíckej teológie pre kandidátov kňazstva i laikov

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave i v tomto roku ponúka magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva i laikov.

Podrobné informácie o štúdiu, prihlásovaní záujemcov i možnostiach uplatnenia absolventov sú k dispozícii na webovej stránke fakulty.

Stránky