Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Dni sv. Antona Paduánskeho

Bratia františkáni v Bratislave 10.-13. júna pozývajú na duchovno-kultúrne podujatie s názvom Dni sv. Antona Paduánskeho. Týmto časom spoločnej modlitby, prednášok, hudobných vystúpení, diskusie i ľudských stretnutí v kaviarni pod lipou si pripomenieme tohto mimoriadneho svätca a tento rok sa zvlášť inšpirujeme jeho kňazstvom, v duchu Roku modlitieb za kňazské povolania v našej arcidiecéze.

Ďalšie informácie a podrobný program sú uvedené v prílohe.

Turíčna púť v Národnej svätyni v Šaštíne

Pri príležitosti slávnosti Zoslania Ducha Svätého sa budúci víkend v Národnej svätyni – Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne uskutoční zvyčajná Turíčna púť s bohatým duchovným programom, ktorý začína podvečer v sobotu 8. júna a zavŕši sa napoludnie 10. júna.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na plagáte prílohe i na webovej stránke bazilika.sk.

Motivačné stretnutie 3xM

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí.

Pápežské misijné diela pozývajú rehole, farnosti či spoločenstvá, ktoré sa chcú pridať k výzve pápeža Františka prežiť mesiac október 2019 ako Mimoriadny misijný mesiac (MMM) na Motivačné stretnutie 3xM k mimoriadnemu misijnému mesiacu október 2019.

Ďalšie informácie sú uvedené v prílohe.

Stránky