Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Svätá omša so zástupcami biskupských konferencií Strednej a Východnej Európy

V dňoch 6. - 7. septembra 2018 sa v Bratislave uskutoční stretnutie zástupcov biskupských konferencií Strednej a Východnej Európy. V rámci tohto podujatia budú zídení otcovia biskupi vo štvrtok 6. septembra o 17.30 v Katedrále sv. Martina sláviť svätú omšu v latinskom jazyku, na ktorú srdečne pozývame.

__________
Foto zo stretnutia v roku 2016: Peter Zimen, TK KBS

Výročná púť v Marianke

V dňoch 7. - 9. septembra sa koná výročná púť v Marianke. Bohatý duchovný program púte vyvrcholí v nedeľu 9. septembra o 11.00 pontifikálnou sv. omšou, ktorú bude sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Otec arcibiskup po svätej omši požehná aj obnovený areál Svätej studne.

Ďalšie informácie o púti sú uvedené v prílohe i na facebookovej webovej stránke Baziliky v Marianke.

__________
Foto: Bazilika Marianka

Na bicykli za život

Srdečne pozývame zapojiť sa do 21. ročníka cyklistického podujatia za záchranu nenarodených detí a spájať tak radosť zo športu s modlitbovou službou a svedectvom. V tomto roku cyklisti navštívia niekoľko desiatok miest Slovenska, aby sa stretli s miestnymi ľuďmi dobrej vôle, zjednotili sa v modlitbe, najmä na miestach, kde násilne zomierajú nevinné počaté deti a odovzdali radostnú zvesť o ľudskej dôstojnosti človeka od počatia po prirodzenú smrť.

Stránky