Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Kardinál Gerhard Ludwig Müller bude predsedať eucharisickému sláveniu v Katedrále sv. Martina

Srdečne pozývame veriacich na slávenie svätej omše, ktorej bude v pondelok 5. februára 2018 o 17.00 v Katedrále sv. Martina predsedať kardinál Gerhard Ludwig Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku vieru.

Svätá omša bude v latinskom jazyku, homília bude prekladaná z nemeckého jazyka do slovenčiny.

Novéna a slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Bratislave

Srdečne pozývame na slávenie novény k slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorá prebieha v dňoch 30. novembra – 8. decembra v kostole sv. Jána z Mathy (Farnosť najsvätejšej Trojice). Pri svätých omšiach o 17.30 sa pozvaní kazatelia venujú viacerým mariánskym témam.
Novéna vyvrcholí slávením slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra o 17.30, ktorá je už tradične spojená so zasvätením mesta Panne Márii. Liturgickému sláveniu bude predsedať bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Blok prednášok Katolíckej cirkvi na konferencii ITAPA 2017

14. a 15. novembra 2017 sa v bratislavskom hoteli Crowne Plaza v Bratislave koná šestnásty ročník medzinárodného kongresu ITAPA, ktorý sa venuje informatizácii a digitalizácii verejnej správy (eGovernmentu).

Katolícka cirkev bude mať i v tomto roku v rámci kongresu ITAPA blok prednášok v samostatnej časti venovanej pokračujúcej informatizácii procesov i ochrane osobných údajov v cirkevnom prostredí podľa aktuálnych/pripravovaných zákonov a legislatívnych nariadení.

Jesenná potravinová zbierka pre núdznych

Image: 

Bratislavská arcidiecézna charita pozýva zapojiť sa do potravinovej zbierky, ktorá sa bude konať od 9. do 11. novembra, t.j. od štvrtku do soboty vo vybraných predajniach.

Budeme veľmi radi, ak sa zúčastníte a prispejete kúpou potravín pre tých, ktorí sú odkázaní na našu pomoc a tým aj vy budete účastní nášho poslania byť bližšie pri človeku.

Ďalšie informácie sú uvedené v prílohe i na webovej stránke www.charitaba.sk.

Stránky