Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Púť detí do Marianky

Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s hnutím eRko pozýva všetky deti na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční 25. mája 2019. Súbežné putovanie z Rače a zo Stupavy bude sprevádzané pútnickými úlohami a zastaveniami pre deti. V Marianke sú okrem pripravené vystúpenie detských zborov, dobrý obed a sv. omša s otcom arcibiskupom.

Podrobné informácie sú uvedené na webovej stránke Púť detí do Marianky 2019.

Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda

Bohoslovci spolu s predstavenými Kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda srdečne pozývajú na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 12. mája v priestoroch bratislavského seminára.

Program začne o 9.00 v Katedrále svätého Martina svätou omšou v latinskom jazyku, po ktorej pokračuje bohatý program v priestoroch kňazského seminára na Kapitulskej ulici. Bližšie informácie sú uvedené na plagáte v prílohe.

Veľkonočné slávenia v Katedrále sv. Martina v Bratislave

Liturgické prežívanie Veľkého týždňa a slávenie mystéria vykupiteľskej obety i víťazstva Pána v obradoch Veľkonočného trojdnia má byť ovocím pôstneho putovania spoločenstva veriacich našej arcidiecézy. Zároveň je vyjadrením radosti v živej viere z Kristovho víťazstva na dreve kríža a posvätenia i moci Ducha Svätého, ktorého sa nám z vykúpenia neustále dostáva. Srdečne všetkých pozývame sláviť veľkonočné sviatky v Katedrále sv. Martina v Bratislave spolu s otcom arcibiskupom a spoločenstvom veriacich.

25. marec – Deň počatého dieťaťa

Fórum života v týchto dňoch spúšťa už XV. ročník celoslovenskej vzdelávacej a osvetovej kampane Deň počatého dieťaťa, ktorá vyvrcholí 25. marca. V tomto roku by sme chceli upriamiť pozornosť na fakt, že ľudský život začína počatím, a inšpirovať nielen veriacich, ale aj všetkých ostatných občanov Slovenska k tomu, aby sa zamysleli, do akej miery na tom záleží našej spoločnosti a predovšetkým im osobne.

Stránky