Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Trojičná púť v Marianke

V nedeľu 27. mája 2018, na slávnosť Najsvätejšej Trojice, sa bude v Marianke konať tradičná Trojičná púť. Slávnostnú svätú omšu o 11.00 bude sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Informácie o púti sú k dispozícii v prílohe.

Kurz lektorov

Katolícke biblické dielo v spolupráci s RKCMBF UK a Bratislavskou arcidiecézou organizujú kurz lektorov, ktorý sa uskutoční 9. júla 2018 v aule Benedikta XVI.

Program kurzu, na ktorý srdečne pozývame, spolu s organizačnými informáciami je k dispozícii na prevzatie v prílohe.

Celobratislavská slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (aktualizované)

V nedeľu 3. júna 2018 o 10.30 sa na Primaciálnom námestí v Bratislave i v tomto roku uskutoční verejná slávnosť Božieho tela. Slávnosť sa začne o 10.30 svätou omšou na Primaciálnom námestí. Nasledovať bude Eucharistická procesia z Primaciálneho námestia cez Klobučnícku ulicu a Námestie SNP ku kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička), kde sa procesia ukončí Eucharistickým požehnaním.

Srdečne pozývame na toto slávenie, ktorým vzdáme úctu Kristovi, prítomnému v Eucharistii a spločne budeme vyprosovať požehnanie pre obyvateľov Bratislavy.

__________

Turíčna vigília s o. biskupom Haľkom v Petržalke

Srdečne pozývame na turíčnu vigíliu, ktorá sa uskutoční v sobotu 19. mája 2018 vo farskom kostole Povýšenia svätého Kríža na Daliborovom námestí v Bratislave - Petržalke.

Program sa začne o 21.00 eucharistickou adoráciou, po ktorej bude o 22.00 slávená svätá omša z predĺženej vigílie Zoslania Ducha Svätého. Hlavným celebrantom bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Po svätej omši bude nasledovať malé agapé v priestoroch fary.

Púť TV Lux do Šaštína pri príležitosti 10. výročia svojej existencie

TV LUX pozýva na púť do Šaštína z príležitosti 10. výročia svojej existencie. Púť sa uskutoční v sobotu 19. mája v pútnickom areály v Šaštíne.

Ďalšie infomácie o programe sú k dospozícii na plagáte v prílohe, na webovej stránke 10rokov.tvlux.sk i na stránke šaštínskej baziliky 10. výročie TV Lux.

Stránky