Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

15. ročník Podeľme sa!

Katolícke hnutie žien Slovenska pozýva zapojiť sa do 15. ročníka Podeľme sa!, ktorého cieľom je pomôcť blížnym v krízových životných situáciách. Finančný výťažok sa plánuje použiť na prístrešie pre matky a rodiny v krajnej životnej núdzi s cieľom ochrániť každý počatý ľudský život.

Krížové cesty v Katedrále sv. Martina (aktualizované)

V pôstnom období pozývame všetkých veriacich k on-line účasti na modlitbe Krížovej cesty, ktorú vedú Mons. Stanislav Zvolenský, Mons. Jozef Haľko a ďalší kňazi vždy v piatok o 19.00 (pôvodný začiatok o 20.00 bol vzhľadom na opatrenia platné od 3.3. posunutý - aktuálne do 19.3.) v Katedrále sv. Martina.

Krížové cesty je možné sledovať na facebookovom profile Bratislavskej arcidiecézy.

Rok modlitieb za kňazov

Pri príležitosti 12. výročia vzniku Bratislavskej arcidiecézy vyhlásil acribiskup - metropolita Mons. Stanislav Zvolenský Rok modlitieb za kňazov v Bratislavskej arcdiecéze, ktorý prebieha od 14. februára 2020 do 14. februára 2021.

Rok modlitieb za kňazov a nadväzuje na Rok modlitieb za nové kňazské povolania, slávený pri príležitosti 11. výročia vzniku našej arcidiecézy a končiaci 14. februára 2020.

Živé prenosy nedeľných sv. omší z Katedrály sv. Martina

Prostredníctom facebookovej stránky Bratislavskej arcidiecézy srdečne pozývame sledovať živé vysielanie nedeľných svätých omší, ktoré v Katedrále sv. Martina vždy o 10.30 celebruje Mons. Ján Formánek.

Zámerom i túžbou našej arcidiecézy je prinášať povzbudenie a radostnú zvesť evanjelia aj medzi ľudí na sociálnych sieťach. Okrem krátkych povzbudzujúcich videí od bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského, zamyslení, informácií z prvej ruky z arcibiskupského úradu, Bratislavská arcidiecéza tak prichádza aj s ďalším programom, ktorým sú priame prenosy zo svätých omší priamo z Katedrály sv. Martina v Bratislave.

Adventný benefičný koncert Maltézskej pomoci Slovensko

Srdečne pozývame sledovať on-line Adventný benefičný koncert Maltézskej pomoci Slovensko, ktorý sa uskutoční v nedeľu 20. decembra o 20.00.

Zároveň prebieha dobročinná zbierka na podporu celoročných aktivít Maltézskej pomoci Slovensko, medzi ktorými je pravidelný rozvoz stravy starým a opusteným ľuďom v Bratislave a pravidelné vydávanie obedov pre ľudí bez domova.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na facebookovej stránke Maltézskej pomoci Slovensko.

Stránky