Slávenie 15. výročia vzniku Bratislavskej arcidiecézy

Pridal dňa

14. februára si pripomíname 15. výročie ustanovenia nášho spoločenstva Bratislavskej arcidiecézy, ktorá bola zriadená 14. februára 2008 Svätým Otcom pápežom Benediktom XVI. dekrétom Slovachiae sacrorum Antistites.

Pri tejto príležitosti v utorok 14. februára 2023 o 10.00 Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita srdečne pozýva na slávenie pontifikálnej svätej omše v Katedrále sv. Martina za prítomnosti apoštolského nuncius Nicolu Girasoliho, ostatných biskupov, kňazov, diakonov, zasvätených a laikov.

Reorganizácia diecéz latinského obradu na Slovensku, ku ktorej neoddeliteľne patrilo i zriadenie našej Bratislavskej arcidiecézy, bola súčasťou dlhodobého vývoja cirkevno-právneho usporiadania na našom území. Prvým bratislavským arcibiskupom metropolitom sa stal Mons. Stanislav Zvolenský, ktorému v jeho biskupskej službe od roku 2012 ako pomocný bratislavský biskup pomáha Mons. Jozef Haľko, titulárny biskup zo Serre.

Bratislavská arcidiecéza sa skladá z 10 dekanátov: Bratislava-Stred, Bratislava-Sever, Bratislava-Juh, Malacky, Pezinok, Senec, Senica, Skalica, Šamorín a Šaštín. Má 124 farností, 210 kostolov a 176 kaplniek, v ktorých pôsobí 176 diecéznych kňazov. Na jej území žije 167 rehoľných kňazov a 28 rehoľných bratov a tiež 405 rehoľných sestier. Na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte sv. Cyrila a Metoda UK v Bratislave sa na kňazstvo pripravuje 12 bohoslovcov a na Teologickej fakulte TU v Bratislave sa na kňazskú službu pripravuje 33 bohoslovcov.

Bratislavská arcidiecéza je zriaďovateľom 23 cirkevných škôl, Bratislavskej arcidiecéznej charity a mnohých ich dobročinných diel.

Vo farnostiach a školách arcidiecézy pôsobí 310 katechétov a mnoho sekulárnych evanjelizačných hnutí a spoločenstiev.


Aktualizované

Informácie zo slávenia pätnásteho výročia prináša Tlačová kancelária KBS v článku V Bratislave oslávili pätnáste výročie založenia Bratislavskej arcidiecézy.

Audionahrávky zo slávenia pätnásteho výročia založenia Bratislavskej arcidiecézy sú k dispozícii na stránke TK KBS.

Fotografie zo slávenia pätnásteho výročia založenia Bratislavskej arcidiecézy sú k dispozícii na stránke TK KBS.

Videozáznam brífingu s arcibiskupom Zvolenským k 15. výročiu založenia arcidiecézy je k dispozícii na stránke TK KBS.

Krátky pozdrav otca arcibiskupa pri príležitosti pätnásteho výročia.


Priebežne dopĺňané aktuálne informácie sú k dispozícii na facebookovej stránke Bratislavskej arcidiedézy.

__________
Foto: Peter Zimen, Facebook Bratislavskej arcidiecézy.