Svätomartinské trojdnie 2022 (2 x aktualizované)

Pridal dňa

Bratislavská arcidiecéza pri príležitosti sviatku svojho patróna – svätého biskupa Martina z Tours – všetkých srdečne pozýva na slávenie Svätomartinského trojdnia, ktoré sa koná v dňoch 9.-13. novembra v Katedrále sv. Martina v Bratislave

Odpoveď na otázku „Čo nám sprítomňuje sv. Martin?“ budú vo viacerých rozmeroch prinášať homílie jednotlivých slávení.

Súčasťou bohatého duchovného programu bude i sv. omša pre deti, po nej inscenácia o sv. Martinovi, pričom celý program zavŕši Svätomartinský lampiónový sprievod (12. novembra).

Pri príležitosti Svätomartinského trojdnia sa v nedeľu, 13. novembra 2022 pri všetkých sv. omšiach koná tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Výťažok zbierky bude v tomto roku použitý na nákup nového mamografu pre Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave a na nákup polohovacích postelí pre Nemocnicu Milosrdných bratov v Bratislave.

Pastiersky list bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského k sviatku sv. Martina z Tours je k dispozíci na prevzatie v prílohe v slovenskej i maďarskej verzii.

Podrobný program Svätomartinského trojdnia je k dispozícii na plagáte v prílohe.

Aktualizované

Svätomartinská zbierka pokračuje on-line s možnosťou podpory do konca kalendárneho roka. Pán nech vám požehná a odmení vaše milorady!

2. aktualizácia

Výťažok Svätomartinskej zbierky z roku 2022 je spolu 162 652,- €. Všetkým, ktorí ste prispeli a nasledovali ste tak príklad patróna našej arcidiecézy sv. Martina, patrí úprimná vďaka. Nech všetkých štedrých darcov Pán posilňuje a ochraňuje!