Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Cyrolometodská ratolesť

V nedeľu 1. júla 2018 sa bude konať vo Farnosti Kopčany pri starobylom Kostole sv. Margity Antiochijskej duchovné podujatie s názvom Cyrolometodská ratolesť, ktoré začne o 15.00 modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a pokračovať bude svätou omšou so začiatkom o 15.30.

Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ďalšie informácie sú uvedené v prílohe.

Trojičná púť v Marianke

V nedeľu 27. mája 2018, na slávnosť Najsvätejšej Trojice, sa bude v Marianke konať tradičná Trojičná púť. Slávnostnú svätú omšu o 11.00 bude sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Informácie o púti sú k dispozícii v prílohe.

Kurz lektorov

Katolícke biblické dielo v spolupráci s RKCMBF UK a Bratislavskou arcidiecézou organizujú kurz lektorov, ktorý sa uskutoční 9. júla 2018 v aule Benedikta XVI.

Program kurzu, na ktorý srdečne pozývame, spolu s organizačnými informáciami je k dispozícii na prevzatie v prílohe.

Celobratislavská slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (aktualizované)

V nedeľu 3. júna 2018 o 10.30 sa na Primaciálnom námestí v Bratislave i v tomto roku uskutoční verejná slávnosť Božieho tela. Slávnosť sa začne o 10.30 svätou omšou na Primaciálnom námestí. Nasledovať bude Eucharistická procesia z Primaciálneho námestia cez Klobučnícku ulicu a Námestie SNP ku kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička), kde sa procesia ukončí Eucharistickým požehnaním.

Srdečne pozývame na toto slávenie, ktorým vzdáme úctu Kristovi, prítomnému v Eucharistii a spločne budeme vyprosovať požehnanie pre obyvateľov Bratislavy.

__________

Stránky