Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

Podeľme sa! 2018

Katolícke hnutie žien Slovenska organizuje v pôstnom období od 14. februára do 28. marca 2018 12. ročník charitatívneho podujatia Podeľme sa!

Podstatou podujatia nie je dávanie almužny, ale podelenie sa s tým, čo si odoprieme. Takto získané prostriedky sú každoročne použité na konkrétne charitatívne dielo pomoci tehontým, matkám a deťom v núdzi.

Výťažok z aktuálneho ročníka bude použitý na dokončenie krízového centra Vincentínum v Košiciach - Šaci, ktoré bude slúžiť chudobným ženám s deťmi, rodinám a najzraniteľnejším z Košíc.

Pôstna krabička pre Afriku 2018

Slovenská katolícka charita pripravila na aktuálne pôstne obdobie už siedmy ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Ponúka tak prežiť pôstne obdobie s pohľadom na tých, ktorí žijú v chudobe. V rodinách sa môže spoločné pôstne predsavzatie premeniť na konkrétny skutok lásky a odrieknutá obľúbená sladkosť, káva či iná drobnosť sa môže premeniť na pôstny príspevok do papierovej krabičky. Tento, možno len malý dar, pomôže deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky.

Kardinál Gerhard Ludwig Müller bude predsedať eucharisickému sláveniu v Katedrále sv. Martina

Srdečne pozývame veriacich na slávenie svätej omše, ktorej bude v pondelok 5. februára 2018 o 17.00 v Katedrále sv. Martina predsedať kardinál Gerhard Ludwig Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku vieru.

Svätá omša bude v latinskom jazyku, homília bude prekladaná z nemeckého jazyka do slovenčiny.

Novéna a slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Bratislave

Srdečne pozývame na slávenie novény k slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, ktorá prebieha v dňoch 30. novembra – 8. decembra v kostole sv. Jána z Mathy (Farnosť najsvätejšej Trojice). Pri svätých omšiach o 17.30 sa pozvaní kazatelia venujú viacerým mariánskym témam.
Novéna vyvrcholí slávením slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra o 17.30, ktorá je už tradične spojená so zasvätením mesta Panne Márii. Liturgickému sláveniu bude predsedať bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Stránky