Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský na zasvätení Bratislavy Panne Márii

Pri príležitosti slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský v bratislavskom Kostole sv. Jána z Mathy (kostole Trinitárov) slávnostnú svätú omšu, na záver ktorej obnovili hlavný celebrant, koncelebranti i veriaci zasvätenie hlavného mesta pod ochranu Panny Márie.

Prednáška arcibiskupa Stanislava Zvolenského Demokracia a kresťanské hodnoty

Koncom minulého týždňa zavítal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský medzi vysokoškolských študentov do študentského domova Svoradov, aby im predniesol prednášku na tému "Demokracia a kresťanské hodnoty". Po prednáške nasledovala obsiahla diskusia, v rámci ktorej arcibiskup Zvolenský odpovedal na otázky prítomných. Text prednášky prinášame v plnom znení.

Ministerstvo kultúry zastavilo konanie vo veci školy na Jesenského ulici

V uplynulých týždňoch a mesiacoch bola viacerými médiami uverejnená informácia, že Farnosť svätého Martina predala školu na Jesenského ulici protiprávne, lebo predmetná budova školy je národnou kultúrnou pamiatkou. Ministerstvo kultúry začalo v tomto smere správne konanie na základe tvrdenia, že nevykonaním ponuky v zmysle zákona o ochrane pamiatkového fondu sa mal vlastník národnej kultúrnej pamiatky dopustiť správneho deliktu.

Svätomartinská zbierka 2009 a 2010

Aj v roku 2011 bude na sviatok svätého Martina, patróna Bratislavskej arcidiecézy a bratislavského katedrálneho chrámu vyhlásená už tradičná Svätomartinská zbierka milodarov veriacich Bratislavskej arcidiecézy. Adresát zbierky milodarov bude oznámený pastierskym listom Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu, ktorý sa bude čítať pri svätých omšiach v nedeľu, 13. novembra 2011 vo všetkých kostoloch Bratislavskej arcidiecézy.

Stránky