Pripravované akcie

Informácie o pripravovaných akciách a podujatiach.

13. ročník púte miništrantov - PUMIN 2019

18. mája sa v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne uskutoční 13. ročník púte miništrantov - PUMIN 2019. Púť je príležitosťou pre duchovnú obnovu a povzbudenie, ale aj na zábavu, turnaj miništrantov vo futbale alebo florbale, oddych a stretnutie s priateľmi a miništrantmi z mnohých slovenských farností. Ďalšie informácie sú uvedené na webovej stránke Púť miništrantov - PUMIN 2019.

Púť detí do Marianky

Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s hnutím eRko pozýva všetky deti na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční 25. mája 2019. Súbežné putovanie z Rače a zo Stupavy bude sprevádzané pútnickými úlohami a zastaveniami pre deti. V Marianke sú okrem pripravené vystúpenie detských zborov, dobrý obed a sv. omša s otcom arcibiskupom.

Podrobné informácie sú uvedené na webovej stránke Púť detí do Marianky 2019.

Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda

Bohoslovci spolu s predstavenými Kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda srdečne pozývajú na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 12. mája v priestoroch bratislavského seminára.

Program začne o 9.00 v Katedrále svätého Martina svätou omšou v latinskom jazyku, po ktorej pokračuje bohatý program v priestoroch kňazského seminára na Kapitulskej ulici. Bližšie informácie sú uvedené na plagáte v prílohe.

Veľkonočné slávenia v Katedrále sv. Martina v Bratislave

Liturgické prežívanie Veľkého týždňa a slávenie mystéria vykupiteľskej obety i víťazstva Pána v obradoch Veľkonočného trojdnia má byť ovocím pôstneho putovania spoločenstva veriacich našej arcidiecézy. Zároveň je vyjadrením radosti v živej viere z Kristovho víťazstva na dreve kríža a posvätenia i moci Ducha Svätého, ktorého sa nám z vykúpenia neustále dostáva. Srdečne všetkých pozývame sláviť veľkonočné sviatky v Katedrále sv. Martina v Bratislave spolu s otcom arcibiskupom a spoločenstvom veriacich.

Stránky