Fotoalbum

Udalosti a podujatia v obraze.

Odovzdanie Svätomartinskej zbierky

V utorok 5. februára 2013 sa na Arcibiskupskom úrade v Bratislave uskutočnilo odovzdanie výťažku Svätomartinskej zbierky vo výške 84.000 €. Suma bola rozdelená na dve rovnaké časti a odovzdaná školám pre nevidiacich a slabozrakých v Bratislave a v Levoči.
V mene pána arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského i v mene riaditeľov oboch škôl vám vyjadrujeme všetkých dobrodincov úprimnú vďaku za pomoc a štedrosť.

Cirkev na konferencii ITAPA - 2. deň

V dňoch 24. a 25. októbra sa v Bratislave uskutočňila mezinárodná konferencia ITAPA, ktorá bola zameraná na implementáciu informačných technológií v štátnej správe a v službách občanom.
V rámci doobedňajšieho bloku prednášok druhého dňa bol prezentovaný projekt Ecclesia, ktorý získal na konrefencii ITAPA ocenenie od medzinárodnej poroty - 3. miesto v súťaži projektov v kategórii Nové služby.

Cirkev na konferencii ITAPA - 1. deň (aktualizované)

V dňoch 24. a 25. októbra sa v Bratislave uskutočňuje mezinárodná konferencia ITAPA, ktorá je zameraná na implementáciu informačných technológií v štátnej správe a v službách občanom.
Súčasťou slávnostného otvorenia konferencie bol i príhovor Mons. Stanislava Zvolenského, arcibiskupa a predsedu Konferencie biskupov Slovenska, ktorý sa účastníkom prihovoril prostredníctvom video prenosu z Tlačového strediska Svätej Stolice v Ríme.

Ocenenie pedagógov cirkevných škôl

Štrnásť pedagógov cirkevných škôl a zariadení si z rúk bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského prevzalo ocenenie za prínos pre rozvoj cirkevného školstva a vo viacerých prípadoch za dlhoročné pracovné nasadenie na cirkevných školách. Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo 27. apríla 2012 v priestoroch arcibiskupského úradu Bratislavskej arcidiézy.

Krátka správa o ocenení je rozšírená o obsiahlejšie spravodajstvo, ktorého autorom je Mons. Tibor Hajdu, riaditeľ ABÚ v Bratislave.

Príhovor Mons. Stanislava Zvolenského na konferencii Výzvy novej kultúry

V piatok 24. februára sa v Bratislave pod názvom Výzvy novej kultúry uskutočnila konferencia s medzinárodnou účasťou, na ktorej so svojimi príspevkami z oblasti médií a novej evanjelizácie vystúpili predseda Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné prostriedky Mons. Claudio Maria Celli, predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie Mons. Rino Fisichella a Mons. Lucio Ruiz, zodpovedný za prevádzku internetových služieb vo Vatikáne. Otvárací príhovor Mons. Stanislava Zvolenského, predsedu KBS, prinášame v plnom znení.

Stránky