Cirkev na konferencii ITAPA - 1. deň (aktualizované)

Pridal dňa

V dňoch 24. a 25. októbra sa v Bratislave uskutočňuje mezinárodná konferencia ITAPA, ktorá je zameraná na implementáciu informačných technológií v štátnej správe a v službách občanom.
Súčasťou slávnostného otvorenia konferencie bol i príhovor Mons. Stanislava Zvolenského, arcibiskupa a predsedu Konferencie biskupov Slovenska, ktorý sa účastníkom prihovoril prostredníctvom video prenosu z Tlačového strediska Svätej Stolice v Ríme.

Predseda KBS sa vo svojom príhovore zameral na zvýraznenie digitálnych technológií ako daru, ktorý môže a má byť využívaný pre napĺňanie základnej ľudskej túžby nadväzovať vzájomné vzťahy a pre službu spoločnému dobru. Mons. Zvolenský vo svojom príhovore zdôraznil, že komunikačné technológie môžu slúžiť spoločnému dobru, ak sú v nich prítomné tri prvky: formácia, solidarita a dialóg.

Po slávnostnom otvorení konferencia pokračovala úvodnými prezentáciami, v rámci ktorých vystúpil aj výkonný sekretár KBS, ThLic. Anton Ziolkovský, PhD. Vo svojej prezentácii predstavil víziu používania elektronických služieb v Katolíckej cirkvi na Slovensku. V kontexte tejto vízie oznámil i spustenie projektu Ecclesia, ktorý bude na konferencii ITAPA bližšie prezentovaný v prednáškovom bloku druhého dňa.

Večerná aktualizácia: Projekt Ecclesia získal na konrefencii ITAPA ocenenie od medzinárodnej poroty - 3. miesto v súťaži projektov v kategórii Nové služby.
Súťaž bola určená pre všetky inštitúcie verejnej správy, akademické inštitúcie, ako aj dodávateľov z oblasti informačných a komunikačných technológií, ktoré úspešne zrealizovali projekty modernizácie verejnej správy s využitím informačných a komunikačných technológií.

Ďalšie informačné zdroje:

__________
Foto: Peter Zimen, TK KBS