Rok sv. Cyrila a Metoda

Rok slávenia 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie.

Priebežne aktualizovaný celoslovenský kalendár podujatí slávenia Roku sv. Cyrila a Metoda je uvedený na stránke Kalendár podujatí.

Požehnanie novo inštalovanej vitráže s postavami našich svätých vierozvestov

V piatok 4. júla 2014 o 17.00, v predvečer slávnosti sv. Cyrila a Metoda bude v Katedrále sv. Martina v Bratislave slávnostná sv. omša s našimi otcami biskupmi, po ktorej bude odhalená a požehnaná novoinštalovaná vitráž s postavami našich svätých vierozvestov - sv. Cyrila a Metoda.

Všetkých srdečne pozývame na túto vzácnu udalosť.

Koncertné uvedenie oratória Cyril a Metod

Bratislavská arcidiecéza v rámci slávenia jubilejného roku 1150. výročia príchodu našich vierozvestov - svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda na územie našich predkov všetkých srdečne pozýva na koncertné uvedenie oratória majstra Pavla Kršku s názvom CYRIL A METOD, ktoré sa uskutoční v Katedrále sv. Martina v Bratislave v piatok 5. júla 2013 o 19.00
Na koncerte sa zúčastní aj pápežský legát J. Em. kardinál Franc Rodé.

Stránky