Rok sv. Cyrila a Metoda

Rok slávenia 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie.

Priebežne aktualizovaný celoslovenský kalendár podujatí slávenia Roku sv. Cyrila a Metoda je uvedený na stránke Kalendár podujatí.

Obnovme našu vieru a mravnosť!

V Katedrále sv. Martina arcibiskup Stanislav Zvolenský približuje veriacim biblické texty.

Bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na ďalší ročník biblických stretnutí formou Lectio divina, v ktorých bude pokračovať cyklus rozjímaní nazvaných Obnovme našu vieru a mravnosť! Témy desiatich stretnutí, ktoré sú súčasťou duchovného programu k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, tvoria jednotlivé prikázania Desatora priblížené cez biblické príbehy a posolstvá. Od septembra 2012 do júna 2013 sa uskutočňuje desať biblikých stretnutí v Katedrále sv. Martina vždy prvú stredu v mesiaci o 20.00.

Katedrálny organový festival - III. ročník

V Katedrále sv. Martina sa od 9. augusta do 13. septembra uskutoční tretí ročník medzinárodného Katedrálneho organového festivalu. Na organe Geralda Woehla zaznievajú skladby známych autorov v podaní slovenských i zahraničných interpretov.

Záštitu nad festivalom prevzali bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský a minister kultúry SR Marek Maďarič.

Stránky