Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Homília arcibiskupa Stanislava Zvolenského v Dóme sv. Alžbety

V sobotu 21. marca sa v košickom Dóme svätej Alžbety uskutočnila slávnostná bohoslužba pri príležitostí významných životných jubileí kardinála Jozefa Tomka, ktorý slávi svoje 85. narodeniny, a arcibiskupa metropolitu Alojza Tkáča, ktorý sa dožíva svojich 75. narodenín. Slávnostný príhovor, ktorým sa obom jubilantom prihovoril bratislavský arcibiskup–metropolita Stanislav Zvolenský, prinášame v plnom znení.

Arcibiskup Zvolenský čestným občanom Trnavy

V nedeľu 1. marca 2009 bol v Trnave na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva ocenený titulom Čestný občan mesta Trnava bratislavský arcibiskup – metropolita Stanislav Zvolenský, a to za „obetavú službu pri duchovnej obnove Slovenska a presadzovanie základných európskych hodnôt“. Ďalšími ocenenými boli napríklad Vladimír Oktavec za hrdinstvo preukázané v dňoch nežnej revolúcie, alebo in memoriam básnik Andrej Žarnov za celoživotné literárne dielo a osobnú statočnosť.

Stránky