Stretnutie o. biskupa Haľka so zástupcami kórejských katolíkov

Pridal dňa

Mons. Jozef Haľko sa počas uplynulého víkendu stretol so zástupcami spoločenstva kórejských katolíkov, ktorí žijú na Slovensku. Spoločenstvo kórejských katolíkov sa pravideľne stretáva v Kostole sv. Ladislava v Bratislave pri slávení svätých omší v anglickom jazyku.
Naviac - raz za mesiac - prichádza pre toto spoločenstvo sláviť sv. omšu kórejský kňaz, zvyčajne v Kostole sv. Františka a sv. Michala v Karlovej Vsi.

K obsahu stretnutia patrilo predstavenie života a aktivít kórejskej komunity, v rámci ktorých boli i podporené snaženia občianskeho združenia Resoty - Resocializačné komunity.

Ovocím stretnutia bolo i vyjadrenie obojstrannej ochoty pre ďalšiu vzájomnú spoluprácu a pre stretnutie otca biskupa s kórejským kňazom, ktorý pravidelne prichádza do spoločenstva kórejských veriacich na Slovensku.

__________
Zdroj: TK KBS