Spravodajstvo

Spravodajstvo z konkrétnych podujatí a udalostí Bratislavskej arcidiecézy.

Veni Sancte na RKCMBF UK v Bratislave

V utorok 23. septembra 2008 sa o deviatej hodine dopoludnia v bratislavskej Katedrále sv. Martina v Bratislave konala slávnostná pontifikálna sv. omša, a to pri príležitosti začiatku akademického roka na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. Omšu celebroval bratislavský arcibiskup - metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, koncelebrovali Mons. Ján Sokol, arcibiskup trnavský a dekan fakulty doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD. za účasti ďalších kňazov, vyučujúcich, študentov i zamestnancov fakulty.

Homília Mons. Stanislava Zvolenského na národnej púti v Šaštíne

Vyvrcholením Národnej púte k Sedembolestnej v Šaštíne bola pontifikálna sv. omša slávená 15. septembra na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Hlavným celebrantom bol bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý sa v homílii prihovoril prítomným pútnikom i televíznym divákom.

Drahí bratia a sestry, milí mariánski ctitelia tu v šaštínskej bazilike, vážení televízni diváci i poslucháči Rádia Lumen!

Arcibiskup Zvolenský na pietnom zhromaždení z príležitosti skončenia II. svetovej vojny

Dňa 14. augusta 2008 popoludní sa bratislavský arcibiskup - metropolita Stanislav Zvolenský - ako predstaviteľ Konferencie biskupov Slovenska - zúčastnil pietneho zhromaždenia z príležitosti výročia skončenia Druhej svetovej vojny a k ucteniu pamiatky obetí Hirošimy a Nagasaki.

Stránky