Blahorečenie Titusa Zemana

Informácie o Titusovi Zemanovi, saleziánovi, kňazovi a mučeníkovi za duchovné povolania i príprave jeho blahorečenia...

Podrobné informácie o Titusovi Zemanovi a procese blahorečenia, aktuality, svedectvá a duchovné materiály sú uvedené na webovej stránke:

tituszeman.sk

Blahorečenie Titusa Zemana: organizačné informácie pre obyvateľov Bratislavy

Organizátori blahorečenia prosia obyvateľov Bratislavy, aby na program blahorečenia do Petržalky a do Vajnor prišli aspoň s hodinovým predstihom. Na dopravu na blahorečenie v rámci mesta sa odporúča použiť predovšetkým linky MHD, aby pripravené parkoviská poslúžili tým, ktorí pricestujú z iných časti Slovenska.

Rozpis liniek a informácie o spojoch k jednotlivým sláveniam sú uvedené v prílohe.

V mene organizátorov blahorečenia ďakujeme za ústretovosť.

Na Blahorečenie Titusa Zemana vyšle pápež František kardinála Amata

V mene pápeža Františka príde vykonať blahorečenie slovenského saleziána Titusa Zemana jeho zástupca. Legátom Svätého Otca, ktorý bude predsedať slávnostnej svätej omši spojenej s obradom blahorečenia, bude taliansky kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Slávnosť sa uskutoční v sobotu 30. septembra 2017 o 10.30 na priestranstve pri Kostole Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke.

Titus Zeman, mučeník za duchovné povolania

Saleziáni don Bosca a Bratislavská arcidiecéza s radosťou oznamujú, že blahorečenie mučeníka saleziána kňaza ctihodného Titusa Zemana sa uskutoční v sobotu 30. septembra 2017 v Bratislave. Blahorečenie dona Titusa Zeman schválil 27. februára pápež František. Slovensko tak bude mať po štrnástich rokoch nového blahoslaveného, prvého slovenského saleziánskeho kňaza.

Stránky