Na Blahorečenie Titusa Zemana vyšle pápež František kardinála Amata

Pridal dňa

V mene pápeža Františka príde vykonať blahorečenie slovenského saleziána Titusa Zemana jeho zástupca. Legátom Svätého Otca, ktorý bude predsedať slávnostnej svätej omši spojenej s obradom blahorečenia, bude taliansky kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Slávnosť sa uskutoční v sobotu 30. septembra 2017 o 10.30 na priestranstve pri Kostole Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke. Informujú o tom organizátori slávnosti na oficiálnej stránke tituszeman.sk, kde je zároveň možné nájsť organizačné informácie (inštrukcie o bezpečnosti, odporúčania a obmedzenia dopravy, registrácie a iné).

„Hlavným významom jeho návštevy je blahorečenie dona Titusa Zemana, čiže potvrdenie presvedčenia veriaceho ľudu na Slovensku a aj v iných krajinách, že jeho život tu na zemi bol v tak vysokom stupni príkladný, že môžeme pokojne a spoločne na verejnosti prosiť o jeho príhovor u Pána Boha v nebi. Tiež nám to umožní s ešte väčšou istotou predkladať život dona Titusa ako príklad vydareného správneho života kňaza a veriaceho človeka, ktorý sa obetoval predovšetkým v službe mladým ľuďom a duchovným povolaniam,“ hovorí bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.

Angelo Amato sa narodil 8. júna 1938 v Molfette v Taliansku, ako prvý zo štyroch detí v rodine staviteľov lodí. Predtým, ako sa v roku 1953 rozhodol vstúpiť do saleziánskej kandidatúry, študoval na námornom inštitúte v Bari za kapitána dlhých plavieb. Za kňaza bol vysvätený po tom, zložil večné sľuby u Saleziánov sv. Dona Bosca (22. decembra 1967). Získal licenciát z filozofie na Pápežskej saleziánskej univerzite a doktorát z teológie na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. V roku 1977 ho poslali do Grécka na sekretariát Pápežskej rady pre jednotu kresťanov. Po návrate do Ríma učil dogmatickú teológiu na Pápežskej saleziánskej univerzite. Pôsobil vo funkcii dekana teologickej fakulty a prorektora univerzity.

V roku 1999 bol menovaný za sekretára Pápežskej teologickej akadémie. Neskôr, 19. decembra 2002, bol menovaný za sekretára Kongregácie pre náuku viery a 6. januára 2003 bol vysvätený za biskupa, s osobným titulom arcibiskupa s titulárnym sídlom v Sile. Dnes už emeritný pápež Benedikt XVI. ho 9. júla 2008 menoval za prefekta Kongregácie pre kauzy svätých na konzistóriu 20. novembra 2010 ho kreoval za kardinála. Ako kardinál sa zúčastnil na konkláve v marci 2013, na ktorom bol zvolený pápež František. Angelo Amato je tiež členom Kongregácie pre náuku viery a Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov.

Kódex kánonického práva charakterizuje pápežského legáta ako toho, kto „reprezentuje osobu rímskeho veľkňaza pri miestnych cirkevných spoločenstvách, pri štátoch a verejných vrchnostiach“ (porov. kán. 363, § 1), ale aj pri nejakých významných udalostiach miestneho cirkevného spoločenstva a štátu (porov. kán. 358). V prvom prípade ide o pápežského vyslanca známeho pod menom „apoštolský nuncius“ a ide o stabilný úrad. V druhom prípade ide o pápežského vyslanca na osobitné a významné udalosti, kde Svätý Otec vysiela niektorého z kardinálov (lat. legatus a latere), ktorý zastupuje Svätého Otca ako pápežovo „druhé ja“ (alter ego).

Blahorečenie saleziána kňaza Titusa Zemana pripravujú Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia a Bratislavská arcidiecéza. Na slávnosti očakávajú viaceré osobnosti spoločenského, verejného a náboženského života. Na Slovensko zavíta okrem hlavného celebranta, kardinála Amata, aj hlavný predstavený Saleziánov don Bosca don Ángel Fernández Artime, slovenský kardinál Jozef Tomko, biskupi zo Slovenska, Srbska, Rakúska, Nemecka, Čiech, saleziánski predstavení z okolitých krajín, zástupcovia diplomatických zborov a ďalší.

__________
Zdroj: don Rastislav Hamráček SDB, hovorca saleziánov
Foto: Wikimedia.org, licencia CC0