Prezentácia knihy o Titusovi Zemanovi

Pridal dňa

Pri príležitosti blahorečenia slovenského salieziánskeho kňaza dona Titusa Zemana Vydavateľstvo Dobrá kniha a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave srdečne pozýva na prezentáciu knihy Neodpočívaj, pomáhaj.

Prezentácia knihy sa uskutoční 5. októbra 2017 o 18.00 v Aule Benedikta XVI. na pôde RKCMBF UK.

Podrobnejšie informácie o knihe a jej prezentácii sú uvedené na webovej stránke RKCMBF UK.