Príhovory

Príhovory pri rozličných príležitostiach.

Homília Mons. Stanislava Zvolenského na národnej púti v Šaštíne

Vyvrcholením Národnej púte k Sedembolestnej v Šaštíne bola pontifikálna sv. omša slávená 15. septembra na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Hlavným celebrantom bol bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý sa v homílii prihovoril prítomným pútnikom i televíznym divákom.

Drahí bratia a sestry, milí mariánski ctitelia tu v šaštínskej bazilike, vážení televízni diváci i poslucháči Rádia Lumen!

Arcibiskupi Stanislav Zvolenský a Ján Babjak sa v Ríme stretli s pútnikmi

Pri príležitosti udeľovania arcibiskupských pálií bratislavskému arcibiskupovi – metropolitovi Stanislavovi Zvolenskému a prešovskému arcibiskupovi - metropolitovi Jánovi Babjakovi vycestovalo do Ríma vyše štyristo slovenských pútnikov, z toho asi polovica gréckokatolíckych veriacich. Deň pred odovzdaním pálií, v sobotu 28. júna predpoludním sa obaja arcibiskupi s pútnikmi stretli v najstaršej rímskej mariánskej bazilike Santa Maria Maggiore.

Príhovor Mons. Stanislava Zvolenského pri uvedení do úradu

Eminencie, otcovia kardináli,
excelencie, otcovia arcibiskupi a biskupi,
drahí bratia kňazi, diakoni, rehoľníci, rehoľníčky,

excelencie pán komisár EK, páni ministri, poslanci, excelencie páni veľvyslanci, pán župan, pán primátor mesta Bratislavy, páni primátori a starostovia, ostatní ctení predstavitelia spoločenských organizácií,

milí bratia a sestry v Kristovi,

Stránky